Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Záró nyilatkozat


ZÁRÓ NYILATKOZAT,


mely készült a Szent Imre Millenniumi Emlékbizottság éves programját összegző összejövetelen, 2007. november 11-én Budapesten, a Parlamentben.

Szent Imre születésének ezredik évfordulójára a Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye, valamint az Imre herceg nevét viselő plébániák, egyházi közösségek, iskolák, világi intézmények méltó megemlékezései, az ünnepségeken való részvételünk megerősítették kötődésünket településünk névadójához.


Mi, a Szent Imre nevét viselő települések képviselői - elsősorban a magunk erejéből - a 2006. november 20-án keltezett közös Nyilatkozatunkban vállalt feladatunkat teljesítettük:

- A Keresztény Élet c. hetilap közreműködésével és támogatásával a középiskolák részére „Gyöngy volt a te lelked" címmel többfordulós Kárpát-medencei vetélkedőt szerveztünk Szent Imre herceg életéről. A lakiteleki döntőn 24 csapat vett részt. A győztes a nagyváradi csapat lett.


- „Akit szeretett az Isten" címmel meghirdetett Szent Imre herceg életét bemutató rajzpályázatunkra több mint félezer pályamunka érkezett. A legjobb alkotásokat bemutató vándorkiállítás megnyitója, első állomása Görgényszentimre-Üvegcsűrön volt. A díjazottak nyári képzőművészeti alkotótáborát a Lakiteleki Népfőiskolán szerveztük meg.


- A Szent Imre települések labdarúgótornáját 7 csapat részvételével Soltszentimrén rendeztük meg. A győzelmet Tiszaszentimre csapata szerezte meg.


- A Csíkszentimre-Büdösfürdőn több száz résztvevővel sikeresen megszervezett egy hetes Szent Imre Európa Szabadegyetem az Unió lehetőségeit, a jelenkor konfliktusait, feszültségeit vizsgálta. A konzultációk, előadások megoldásokat kínáltak, kapcsolatokat, közösségi tudatot erősítettek.

- „Születő haza tündöklő csillaga" címen középiskolás és egyetemi tanulóknak meghirdetett irodalmi pályázatunk eredményeit Mátraszentimrén ünnepi műsor keretében mutattuk be.


- Fiatalok részvételével zarándokutat szerveztünk a lengyelországi Szentkereszthegyre, az ezeréves lengyel-magyar barátság kegyhelyére, ahol Szent Imre ajándékát, Jézus szent keresztjének egy darabját őrzik.


- A Pro Szent Jobb Alapítvány, a Bocskai és Európa Közhasznú Egyesület valamint Zatykó István Szentjobb polgármestere és Csontos János országgyűlési képviselő által szervezett Szent Imre millenniumi lovas emléktúra több mint egy hónapos, közel 600 kilométer útvonalát, vonzó programját szerény lehetőségeivel támogatta az Emlékbizottság.


- Székelyudvarhelyen „Szent Imre a történelemben, helytörténetben" címmel tudományos konferenciát szerveztünk.


- Hegyközszentimrén leraktuk a Szent Imre Kápolna alapkövét. A Lovastalálkozót, az ünnepi műsort több ezren tekintették meg.


- Imrehegyen a Szent Imre települések helyi borokat, tájjellegű ételeket mutattak be.


- Tiszaszentimrén a Szent Imre települések énekeseinek, táncosainak, zenészeinek Gyökereinkösszeérnek c. műsoros találkozója volt.


- Pestszentimrén, a Szent Imre települések kézműveseinek, gazdálkodóinak találkozóját követően hangulatos Imre bál zárta a programot.


- Lantos Györgyi szobrászművész alkotása, Szent Imre bronz mellszobra a következő településeken emlékeztet a millenniumi esztendő közös vállalkozására: Hegyközszentimre, Görgényszentimre, Tiszaszentimre, Csíkszentimre, Nyárádszentimre, Székelyudvarhely-Szentimrefalu, Pestszentimre, Mátraszentimre, Soltszentimre, Imrehegy.


- A szoboravató ünnepségeken részt vettek a Szent Imre települések küldöttségei. A helyi vendégfogadás, a sokrétű és színvonalas programsorozat közös élményünk marad.


- A millenniumi esztendő közösséggé formálta a Szent Imre településeket. Erős igény van a további együttműködésre, ezért kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a jövőben évente két alkalommal, egy-egy Szent Imre településen szervezünk kapcsolatépítő találkozókat, s ezzel is erősíteni kívánjuk az Árpád-házi királyfi, Szent Imre emlékezetét.


A Millenniumi Emlékbizottság ezen Nyilatkozatban is rögzíti elismerését és köszönetét a Szent Imre születésének ezredik évfordulója alkalmából szervezett találkozók, programok

-szervezőinek, önzetlen támogatóknak, önkormányzatoknak,

- civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak,

- az eseményeket rögzítő, közvetítő újságok, rádiók, televíziók munkatársainak,

- a Polgári Magyarországért Alapítványnak, a Lakiteleki Népfőiskolának,

- Lantos Györgyi szobrászművésznek,

- Mihály Margitnak, a Millenniumi Emlékbizottság titkárának,

- Szili Katalin házelnöknek, a Magyar Országgyűlés elnökének, a Millenniumi Emlékbizottság

fővédnökének,

- Lezsák Sándornak, a Magyar Országgyűlés alelnökének, a Millenniumi Emlékbizottság

szervezőjének, elnökének.


A Szent Imre Millenniumi Emlékbizottság munkáját befejezte.


Zárónyilatkozatunkat a további együttműködés tudatában és azzal a reménnyel hitelesítjük, hogy Szent Imre emléke, történelmi példázata, a fiatalokat közösséggé formáló ereje, az elmúlt egy esztendő maradandó élményei új formát teremtenek a közösségi kapcsolatainkban. Mindezen lehetőségekkel a jövőben cselekvő részt kívánunk vállalni nemzetünk megújulásának, szellemi, erkölcsi felemelkedésének és egységének szent ügyében.


Budapest, 2007. november 11.JAKAB IMRE - tanácsos
Csíkszentimre

KISS TIBOR ISVÁN - alpolgármester
Görgényszentimre

NAGY MIKLÓS - polgármester
Hegyközszentimre


STULLER ANDRÁS
- polgármester

Mátraszentimre

LOSONCI LÓRÁNT - egyházi képviselő
Nyárádszentimre


Dr. MESTER LÁSZLÓ
- polgármester

Pestszentimre

KÁDÁR NÉMETH ISTVÁN - polgármester
Soltszentimre


FARKAS DOMOKOS
- főépítész

Szent Imre falva - Székelyudvarhely


SZILÁGYI FERENC -
alpolgármester
Imrehegy


KOCZÚRNÉ TÓTH IBOLYA
- polgármester

Tiszaszentimre

 

 

Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítő Társaskör XI. összejövetele
Időpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Művelődési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Időpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselői fogadóóra Kiskunfélegyházán
Időpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép