Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Vizit után jöjjön a terápia
2017. június 22.

A Nemzeti Nagyvizit könyvsorozat záró kötetének könyvbemutatója a Magyarság Házában. Lezsák Sándor: Magyarország gazdasági és politikai helyzetét erősen befolyásolják az Európai Unió hivatalainak a törekvései, és az európai népek felszínes ismeretei, látszólagos vagy valós közömbössége az európai és keresztény hagyományok iránt.

Június 14-én tartották a Magyarság Házában a Kairosz Kiadó gondozásában megjelent Nemzeti Nagyvizit könyvsorozat VI. és egyben záró kötetének könyvbemutatóját. Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke előadásában felidézte, hogy öt évvel ezelőtt kezdődtek el a rádióban és a televízióban a Nemzeti Nagyvizit előadásai, és Kásler Miklós professzor szerkesztésében 2014-től jelent meg az előadásokat összefoglaló hat kötet, több mint kétezer oldalban. „A sorozatot záró hatodik kötet megjelenését ünnepelhetjük most.” Lezsák mérföldkőnek tekinti a hazai és minőségi ismeretterjesztés történetében a Nemzeti Nagyvizit sorozatot. Közölte, hogy a Mindenki iskolája sikere után Kásler Miklósék egyedi műfajt teremtettek; a hazai történelmi ismeretterjesztés csúcsteljesítményét. Rámutatott a sorozat új szemléletére, amire elnevezése is utal. „Mint ahogyan a kórházban nagyvizit idején a betegeket vizsgálva végigvonul egy olyan szakértői csapat, amelynek tagjai a legkülönbözőbb orvosi szakágazatok szemszögéből vizsgálják a beteget és a betegségét – úgy ez a sorozat a magyar történelmet, a magyarság történetét nemcsak a történészek szemszögéből elemzi és mutatja be, hanem a vizsgálatba bevonja az érintett határterületi tudományágakat – így a hadtörténet, a régészet, az antropológia, a nyelvészet, a népművészet, a teológia, a szellemtörténet, a népzene, a genetika, a járványtan, a népegészségügy, a művészettörténet, a pszichológia – jeles képviselőit. A beszélgetéseket, véleményeket témakörökbe rendszerezte és szerkesztette Kásler Miklós professzor” – mutatott rá Lezsák Sándor.

Vizit után jöjjön a terápia

Méltatta azt a több esztendős csapatmunkát, amely „ezt az új magyar történelemszemléletet is formáló hat kötetet, több mint kétezer oldalt létrehozta. Kellett ehhez alapítványi mecenatúra, kellett a Kairosz Kiadó legendás nemzeti és szakmai elkötelezettsége, munkára serkentő figyelme és fegyelme, kellett a Magyar Rádió és a Magyar Televízió fogadókészsége, műsorvezetőjének, szerkesztőjének, technikai munkatársainak olykor bravúros munkája; nélkülözhetetlen volt a beszélgetés résztvevői, a beszélgetőtársak hitelessége, felkészültsége, közérthető nyelvezete; és szükséges volt a sikerhez az egyszeri és megismételhetetlen alkotóközösség: a sorozatnak nevet adó Földesi Margit, a szerkesztő Kővári Péter, Szerencsés Károly, Szabados György, valamint a szaklektorok: Hermann Róbert, Kahler Frigyes, Lőrinczi Zoltán, Poór Gyula, Varga J. János, és Nyári Gábor, Illik Péter tudományos munkatársak.” Lezsák szerint korszakhatárt is jelez ez a sorozat, és új kutatásokra ösztönző muníciót, gondolatokat ad a pályakezdő fiatal történészeknek. „Íme, befejeződött a Nemzeti Nagyvizit, de, sok olvasóban – éppen az olvasott tanulmányok, beszélgetések hatására – mégis hiányérzet alakult ki. A Nemzeti Nagyvizit után szükség lesz egy Nemzetközi Nagyvizit előadássorozatra, amelyikben Magyarországot akár tágabb európai környezetében, akár a világ történéseinek közepette elhelyezve lehetne elemezni, emelkedő vagy süllyedő állapotát és ennek okait feltárni. Manapság Magyarország gazdasági és politikai helyzetét erősen befolyásolják az Európai Unió hivatalainak a törekvései, és az európai népek felszínes ismeretei, látszólagos vagy valós közömbössége az európai és keresztény hagyományok iránt” – emelte ki az országgyűlés elnöke, majd Kásler Miklóst és Szerencsés Károlyt kérdezte meghatározó élményeikről, tudományos munkásságukról, és arról, hogyan írnak rólunk a környező országok történelemkönyveiben.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, a Nemzeti Nagyvizit sorozat főszerkesztője azzal kezdte válaszát, hogy az onkológiai diagnosztikában és terápiában több szempontból mérlegelnek egy-egy kérdést. A sorozattal kapcsolatban az optimális eredmény elérése érdekében sok szempontból vizsgálták a magyarság eredetét, múltját, jelenét, és a jövőjét. Hiszi, hogy a jelen a múlt méhében fogan meg, és a jövőben szökken szárba. Ismernünk kell identitásunkat, különben életünk szerencsétlenné válik – vallja a professzor. Ezután rátért arra, hogy meghatározta személyes identitását édesapja erdélyi gyökere. „Erdély több polihisztort adott a magyarságnak, és a magyar történelem olyan küldetéstudatot sugall, ami nagyon kevés nemzetnél lelhető fel. Erdély a török hódítás idején mentette át a magyar kultúrát, hadseregszervezést, államiságot, a Szent Korona eszmeiségét és megteremtette az alapot arra, hogy a 17. század végére az ország szuverenitása szolid kompromisszumok árán fennmaradhasson.” Kásler Miklós abban a közegben nőtt fel, melyet meghatározott az erdélyiség, a transzszilván szellemiség, amely 1000 éven keresztül rendkívül toleráns volt. „Rendkívüli szellemisége különösen megmutatkozott Magyarország legnehezebb korszakában, Trianont követően, amikor egy olyan államot oktrojáltak ránk, amely életképtelen volt, s történt egy olyan tárgyalás után, mikor a vádlottat meg sem hallgatták, csak az utolsó szó jogán szólalhatott meg Apponyi Albert gróf.” Kásler egész életében próbálta szolgálni a magyar beteg embereket, és azért vállalkozott a Nemzeti Nagyvizitre, mert úgy érezte, legalább annyira fontos az egész nemzet identitásával foglalkozni, mint a konkrét gyógyító munkával. Külön szeretettel gondolt vissza a tavaly elhunyt Földesi Margitra, akitől a Nemzeti Nagyvizit elnevezés származott, s aki szereplőként vett részt a tévé- és rádióműsorok összeállításában.
„Kiváló ötlete volt feleségemnek, Földesi Margitnak és professzor úrnak, hogy televíziós, rádiós műsorokban és könyvekben fejtsék meg azt, hogy mi történt velünk az elmúlt több ezer évben” – kezdte beszédét Szerencsés Károly történész, az ELTE BTK habilitált docense, majd arra tért rá, hogy a tudást közelebb hozták az emberekhez. A hat kötet a magyarok életösztönéről szól. Hiszen nemzetünk minden egyes alkalommal felül tudott emelkedni veszteségein. Ezért lényeges, hogy a magyarság élménye eljusson a különböző korosztályokhoz. A történész szerint ennek az élménynek pozitívnak kell lennie, nem pedig önsajnálónak, lemondónak. Ezután magáról szólt, mert 1968-ban első osztályos tanuló volt Prágában. Ott dolgoztak szülei, de nem gondolja, hogy a prágai tavasz történelméhez sok köze lenne. Egy szót sem tudott csehül. Amikor a magyarok is bejöttek Csehországba, akkor cseh gyerekek rajta töltötték ki a bosszújukat, betörték a fejét. Miközben ő a történésekből semmit sem értett. Ezután az ottani magyarok elmenekültek Prágából. „A katonai beavatkozás után ott valami sötétszürke, reménytelen színű, bigott kommunista világ kezdődött, annyira, hogy az már Közép-Európához képest is idejétmúltnak tűnt. Úgy is hívták maguk a csehek, hogy a reménytelenség kora.”

A környező népek, nemzetek történelme egészen másként alakult, mint a magyaroké – vette át a szót Kásler Miklós. „Azok a népek, akik magyar területhez jutottak, ideológiai, vagy földrajzi indokot kerestek Trianonhoz, és elindult a történelmi múlt virtuális, hamis felépítése. Ilyen a horvátok illírizmusa, a románok dákoromán elmélete. A szlovákok pedig Csák Mátét, Mednyánszky Lászlót, sőt Teller Edét is magukénak vallják.” A professzor szerint meg kéne ismerni a környezetünkben élő népek igaz történelmét. Segíteni kéne a szomszédos népeket saját nemzeti önismeretük megtalálásukban, mert ez rájuk is férne, elég, ha fellapozzuk a történelemkönyveket, hogy miket írnak a magyarokról. Lezsák Sándor erre azt felelte, hogy a Nemzeti Nagyvizit munkatársaival a fiatal történészek lássanak munkához, gyűjtsék be a környező országok történelemkönyveit, és azt dolgozzák fel, s erre a Lakitelek Népfőiskola biztosít megfelelő költségvetést.

Medveczky Attila
Magyar Fórum


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítő Társaskör XI. összejövetele
Időpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Művelődési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Időpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselői fogadóóra Kiskunfélegyházán
Időpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép