Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyûlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetõség
Történelem Nyárád mentén


2007. október 13-14-én Erdélyben járt a történelem, a Marosvásárhelyhez közeli Nyárádszentimrén találkoztak államalapító királyunk legendás gyermekének nevét viselõ települések küldöttei. A Szent Imre Millenniumi Emlékbizottság alkotta társaság - tíz település legkisebb lélekszámú és sajnos ki kell mondani: legszegényebb - tagja tárt karokkal várta „testvéreit", határon innenrõl és túlról.

 

Az embert próbáló, hosszú úttól megfáradva, a pörgõ eseményekbe beleszédülve nehéz visszaidézni e két nap minden mozzanatát. Mint impresszionista festõ, ki megfogyatkozott festéktubusaiból alkot egészet, úgy próbálom én is pillanatokból összerakni az események láncolatát. Kulcsszavakat keresek.

 

Összefogás. Igen, az volt. Sõt. Az volt a legnagyobb. Mindenki hozzájárult a maga módján a hétvége sikeréhez. Szombaton, ezen az úttalan úton megközelíthetõ kicsinyke faluban, ahol azt hinné az ember, hogy fiatalok sincsenek, megtelt a kultúrotthon szórakozni-mulatni vágyó ifjakkal. A vasárnapi vendéglátás - gondolva a felajánlásokból helyben sütött kenyérre és egyéb finomságokra - pedig csak fokozta az emberben ezt az életérzést.

Hazaszeretet. Ez veleszületett adottságuk az ittenieknek, apáról fiúra száll. A helyi kántor édesanyja, Berta néni szavalta Dsida Jenõ: Psalmus Hungaricus-át, az erdélyi költõ örökérvényû sorait. A vers és hang egymásra talált, benne minden magyar összes fájdalma lüktetett. E fájdalmat egy helybéli ki is mondta, „decemberötödike". Szülõföld. Ragaszkodnak a gyökerekhez, a végsõkig. Mûvelni a földet itt a hegyek és erdõk között olykor nem kis feladat, de a helyiek tudják a módját, miként kell hasznosítani javait. Itt vannak rokonaik, barátaik, ismerõseik, ide köti õket minden.


Oly szép a magyar nyelv, s oly szavakat szül, melyeket csak mondatokkal lehet leírni, vagy azokkal sem. Van egy szó, mit teljes tartalmában az emlékévnek köszönhetek. Ez a szó, „anyaország", mi nem csupán egy szó, hanem egy fogalom. Ám ez csak a határon túliak ajkáról hiteles, legyenek akár a Székelyföld mélyen, vagy a határ közelben. E szó egy tompa segélyhívás. Nekünk meg kell hallgatni a kintiek szavát, s gondoskodni kell róluk - határon belül maradtaknak.


A történeti valósághoz hozzátartozik a két nap minden eseménye. A szombati szüreti bál, ahol helyi népviseletbe öltözött fiatalok hívták táncba az egybegyûlteket; a vasárnapi istentisztelet, ahol zenével, verssel adtak hangsúlyt az isteni parancsnak; a szentimrés településeknek ajándékozott mellszobor felavatása, ahol történelmi példákon keresztül hívták fel a figyelmet kötelességünkre; az emlékezõ helyeken körbevitt pályázati gyermek rajzok kiállításával, adtak számot hazafiságukról. Mind az együtt emlékezést, a közös út keresésének vágyát hivatott képviselni és megtestesíteni.


A Szent Imre herceget ábrázoló szobor fizikailag ugyan csak egy „darab fém", de mint jelkép, kapocs kint és bent, múlt és jövõ között.

 

Kéri Ferenc

 

Kptr


Kurultaj Kollégium a Népfõiskolán
2019. október 3-4.
Tovbbi kpekTovbbi kpek

Esemnynaptr
ttekint tblzatttekint tblzat

Keres
OK

Meghvk
Faluszépítõ Társaskör XI. összejövetele
Idõpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Mûvelõdési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Idõpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselõi fogadóóra Kiskunfélegyházán
Idõpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Tovbbi meghvkTovbbi meghvk

Lakitelek


TovbbTovbb

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfõiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyûlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetõség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép