Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Szemben a hengermentalitással
2014. október 22.

Lezsák Sándor csendes szavú ember. Nem keresi kivont karddal a konfliktust. A kiskunfélegyházi önkormányzati választáson mégis szembeszállt a Fidesz megyei vezérkarával és az országos elnökség akaratával. Mert. Bár kockáztatnia kellett. És nyert. Borókai Gábor főszerkesztő nagyinterjúja a szerdán utcára kerülő Heti Válaszban.

- Kiskunfélegyházán akkorát csattant a Fidesz-vezérkar támogatottjával, hogy az egész ország hallotta. Nem kérdezem, hogy félt-e a következményektől, mert aki 1987-ben a kertjébe hívta a rendszer teljes ellenzékét, aligha ijed meg más árnyékától. Az viszont őszintén érdekel, hogy mérlegelte-e, mennyit veszíthet a presztízséből, a befolyásából, ha a választók többsége a volt polgármesterre adja a szavazatát.

- Ez a történet egyszerű, nem eposzi. Kiskunfélegyháza jó két éve vált bővülő választókörzetem részévé. Azt tapasztaltam, hogy a helyi Fidesz belső zavarokkal küzd. Itt is beigazolódott, hogy a "mindegy, hogy kikkel, hogyan, csak győzzünk, legyen meg a többség" kampánystratégia rendkívül veszélyes, mert ha elmúlik a kampány okozta zsibbadás, az ellentétek és a jellemhibák még fájdalmasabbak. Ráadásul a polgármesternek zavaros ügyei voltak, melyeket inkább nem ecsetelnék. Legyen elég annyi: látlelet és hangfelvétel erősítette azt a szóbeszédet, hogy életvitele és a rábízott vagyon gondozása cseppet sem volt példamutató. Csapatépítő munkába kezdtünk. Létrehoztunk egy térségfejlesztő és munkahelyteremtő egyesületet, aztán kérdőívezve, interjúkat készítve, fórumokat szervezve felmértük a város és környéke problémáit és lehetőségeit. A munka eredményét programvázlatba foglaltuk. A csoportból kitűnt Csányi József, az egyre népszerűbb közgazdász és vállalkozó, aki fiatalos lendülettel, jó érzékkel összefogta a vállalkozókat, és alkalmasnak látszott a polgármesteri poszt betöltésére is. A helyi Fidesz többsége és a megerősödő Nemzeti Fórum pedig maximálisan mögöttünk állt.

- A megyei Fidesz és hatására az országos elnökség azonban a régi polgármester mellett tette le a voksát. És minden eszközt megengedhetőnek tartott, hogy ne a helyi erők győzzenek. Lezsák Sándort durva támadások érték, a "szakadár mozgalomban" részt vevő Fidesz-tagokat pedig kizárták a pártból. Egyszer sem gondolta, hogy el kellene engedni ezt az ügyet, mert sokkal többet veszíthet, mint amennyit valaha is nyert?

- Eszembe sem jutott. Tudtam, hogy igazunk van, és azt is, hogy Kapus Krisztiánnal nem tudok együtt dolgozni, mert erősen megosztó és erkölcsileg vállalhatatlan személyiség.

- A megyei vezetők mégis miért kapaszkodtak a régi polgármesterbe?

- Talán rosszul értelmezett lojalitásból. Hiszen érdemei voltak, négy évvel korábban nyerni tudott a városban. Azt gondolhatták, hogy az általuk nem ismert vagy elnézett botrányain majd a választók is túlteszik magukat, a Fidesz országos népszerűsége pedig beülteti a polgármesteri székbe. Nem tudom. Csak találgatok.

Szemben a hengermentalitással- Arra nem gondolt, hogy összenőtt, ami összetartozott, azaz a megyei és a kiskunfélegyházi vezetők egy malomban őröltek?

- Rosszízű feltételezésekbe nem bocsátkozom. Az MDF-ből eltávolított politikusként mondhatom, hogy a múltjából senkit sem lehet kizárni, ugyanakkor régi érdemekből nem lehet megélni. Örökösen meg kell újulni, és ki kell érdemelni a választók bizalmát.

- A megyei és az országos vezetők másként gondolták. A Kapus-média pedig odáig ment, hogy megkérdőjelezte az ön képviselői alkalmasságát, szövetségesi lojalitását, és összeférhetetlen

alaknak nevezte önt, akit a maga alapította pártból is kizártak már. Kevés rosszízűbb írást olvastam. Nem sértődött vérig?

- Fekete Gyula írót hadd idézzem ide, aki azt mondta, hogy közéleti ügyekben nem vagyok hajlandó megsértődni, mert akkor nem a gondolat, hanem az indulat vezérel.

-A vége happy end lett. Mármint önök felől nézve. A Fideszből kizárt társaság a Nemzeti Fórum zászlaja alatt, Csányi József polgármesterjelölttel az élen elsöprő győzelmet aratott. Szerette volna látni a bukott ellenfelek arcát?

- Nem vagyok mazochista. Szerencsére nekem a győztesek arca jutott. Vasárnap este a Rózsakert étteremben azokat néztem. Ahogy érkeztek az eredmények, úgy fokozódott a hangulat. Az előző hónapok fenyegetettségétől örömkönnyekkel búcsúztunk. Megkönnyebbültünk, hogy nem mi botorkáltunk tévúton. Olyan időket élünk, amikor a fennhéjázó, öntelt magabiztossággal olykor többre lehet jutni, mint a tisztességgel, a valóság ismeretével. Ilyen zavarba ejtő környezetben a felfelé alázatosak és lefelé gyalázatosak könnyen sokasodnak, ez a jelenség pedig különösen veszélyes egy kétharmados többség birtokában kormányzó közösségre.

- Az ellentábor jelöltjétől kikapni olykor nem szégyen. Okulni kell belőle. De mit lehet kezdeni ezzel a történettel, amelyben fideszesek vertek fideszeseket, a végletekig egymásnak feszülve? Ön szerint milyen tanulsága van a kiskunfélegyházi választásnak?

- A legjobb forgatókönyv mellett a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülni. Hibáztam, amikor jóhiszeműen azt feltételeztem, hogy a botrányok nyomán Kapus el sem fog indulni a választáson, hiszen tudnia kellett, hogy a választók körében nincs elegendő támogatója. Megyei segítségre támaszkodva mégis jelöltette magát. Hibáztam, amikor nem tálaltam ki a botrányait, mert óvtam a politika presztízsét. Az emberek úgyis azt gondolják, hogy a helyi, megyei vezetők törvények felett álló, élősködő mihasznák. Ami egyszerűen nem igaz, kevesek rossz példája azonban mindenkit megbélyegez.

- És milyen tanulságra kellene jutnia a Fidesz elnökségének? Mert a központ hibás döntéséből arra lehet következtetni, hogy a rendszer rosszul működik. Az információs csatornák szennyezettek, a közvetítő emberek némelyike alkalmatlan, ráadásul még kíméletlen is az akaratával szemben fellépőkkel. Olyan fideszeseket sikerült kirugdalni a pártból, akiket a saját közösségük elismer, bizalmába fogad.

- Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a hatalmas sikereknek a hordaléka is jókora. A győztesek körül mindig megjelenik a siserehad, amely nem munkára jelentkezik, csak pozícióra és koncra hajt. A három választás után érdemes lesz átvizsgálni a rendszert, és rendet teremteni.

- Mit tart nagyobb rossznak: ha erős az ellenzék, vagy ha gyenge? Utóbbi esetben ugyanis a szervezeten belüli ellentétek erősödnek fel. A politika logikája szerint mindig kell az ellenség.

- Nem gondolom, hogy így lenne. Mindig feladatot keresek, nem pedig ellenséget.

- Mostanában mire koncentrál?

- Nem sorolnám, mert szétfeszíteném a beszélgetés kereteit.

- Ízelítőt azért adhat.

- Folyamatosan bővítjük a népfőiskolai hálózatot Lakiteleken és a Kárpát-medencében egyaránt. Ahogy Makovecz Imre térben, a népfőiskola lélekben is építi a közösségi tereket. A miniszterelnök úr vagy Lázár János, Balog Zoltán értik céljainkat, és támogatják őket. Megvásároltuk a szomszéd elhagyott, elgazosodott telkét, melyen felújítjuk, termálvízzel tesszük fűthetővé az üvegházakat, hogy gazdálkodhassunk. Ugyanott kempinget létesítünk. Rendbe hozzuk a régi épületeket, és tornacsarnokot építünk, ahol nagyobb közösségi rendezvényeknek is helyet tudunk adni. Újabb és újabb kétéves kollégiumokat hirdetünk meg Kárpát-medencei, diplomás fiatalok számára, akik népfőiskolákat szerveznek, foglalkoznak a nyugati kapcsolatok építésével éppúgy, mint a keleti nyitással vagy éppen a latin-amerikai kultúrával. Hamarosan indul a sportközgazdászokat és szervezőket megszólító Gyarmati kollégiumunk. Egyetemi hallgatókkal és oktatókkal közösen helyi értékgyűjtést végzünk a Hungarikum Bizottságnak. Most épp a Drávaszög és Szlavónia apró falvainak kincseit tárjuk fel. Kollégiumot szervezünk a magyar vendéglátás formáinak, hagyományainak felmérésére. És persze az Országgyűlés is munkát ad, nem is keveset. A beszélgetésünk után indulok Izsákra fogadóórát tartani. Ma éjszaka pedig polgárőrként járom be Lakiteleket és környékét.

- Már megbocsásson, de ez olyan Batman-izű történet. A tisztes polgár éjjel alakot vált és igazságot oszt ... Ne mondja, hogy e nélkül nem választanák újra!

- Ne túlozzon, nem erről van szó. Azért lettem polgárőr, mert a körzeti rendőrök mellé elkelt a civil szerveződés is, és bár az elvben mindenki egyetértett, idő hiányára hivatkozva alig akartak belépni az egyesületbe. Hát beléptem én is, és jó néhányan jöttek utánam.

- Tökéletesen simul bele a környezetébe. Mintha a mai politikából kiveszne ez a mentalitás. A fiatalok kortársaikkal futják a versenyt, és elvárják, hogy kiemelkedő teljesítményükkel ők is vagyont halmozhassanak fel. A környezet azonban szegény. Választó és választott markánsan elkülönülhet egymástól. Ön szerint mi történik, ha a piaci világ mértéktelensége a politikai osztályt is eluralja? És mi lesz, ha a fiatalok azért választják a politikai pályát, mert ott könnyűnek látszik a meggazdagodás?

- Környezetemben azt tapasztalom, hogy a fiatalok sem csak az anyagi javakban keresik a boldogságot. És azt is, hogy ha kiemelkedő teljesítménnyel elérhetőek például az agrártámogatások, akkor a biztosabb megélhetést nyújtó földművelés és az állattenyésztés felé fordulnak, és nem a választók állandó figyelmének kiszolgáltatott, bizonytalan sikerű politikusi pálya felé. A népfőiskolai mozgalomnak az is célja, hogy a kormányprogrammal összhangban növelje az elnéptelenedő kisfalvak, a tanyavilág iránti érdeklődést, vonzalmat, elsősorban a fiatalok, a családosok körében.

Szemben a hengermentalitással

- Amikor 1987 szeptemberében felállította a sátrat, erről a jövőről álmodott? Így képzelte el a rendszerváltás eredményét?

- Nem egészen. Az az új rendszer hideg, számító és idegen lett. A kelleténél kevesebb benne a közösséget formáló érzelem, több az egyéni érvényesülési vágy. Pedig a szentatya pontosan fogalmazta meg, hogy a kommunizmus bukása nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságára. Mégis sokan ennek az ellenkezőjét gondolják és képviselik.

- Nem undorodik olykor a törtetéstől? Például amikor ilyen Kapus-ügyben kell harcolnia?

- Egy ápolónőtől kérdeztem egyszer, hogy lelkileg és fizikailag hogyan viseli a gennyes sebek tisztogatását. Azt mondta, hogy a beteget gyógyítani kell, nem szagolni. Én sem tudom másként biztatni magam.

- Nem tart attól, hogy a szocialisták után a Fideszből is kifogy az igény a plebejus kormányzásra?

- Egyáltalán nem. Erre Orbán Viktort látom garanciának, aki nem veszíti el a kapcsolatát a magyar valósággal. Ezt a választások eredménye visszaigazolja. Ne felejtse el, hogy Kiskunfélegyházán mégiscsak fideszes vert fideszest!

- És mi lesz a Nemzeti Fórumba menekült győztes fideszesekkel?

- Szövetségesek voltunk, vagyunk, leszünk. A Fideszbe visszalépni akarók ügyében pedig bölcsességet kívánok a Fidesz vezetőinek.

- És mi történik azokkal, akik kizárták őket?

-A felelőtlen ül eltékozolt bizalmat nehéz lesz visszahódítani. Remélem, találnak maguknak bizonyításra alkalmas közösségi munkát.

Borókai Gábor                   

(Forrás: Heti Válasz)


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kampányfórum rendezvény - Hőgyész
Kölcsey Kör: Mikor lesz békesség az Úzvölgyében?
Helyszín: Polgárok Háza

Időpont: 2019. szeptember 18. (szerda), 18 óra
Lovarda ünnepélyes megnyitó
Helyszín: Lakitelek Népfőiskola - Hungarikum Liget - Lovarda 

Időpont: 2019. szeptember 28. (szombat), 11 óra
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép