HĂ­rek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyûlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetõség
Hírek, aktualitások
Szemben a hengermentalitással
2014. október 22.

Lezsák Sándor csendes szavú ember. Nem keresi kivont karddal a konfliktust. A kiskunfélegyházi önkormányzati választáson mégis szembeszállt a Fidesz megyei vezérkarával és az országos elnökség akaratával. Mert. Bár kockáztatnia kellett. És nyert. Borókai Gábor fõszerkesztõ nagyinterjúja a szerdán utcára kerülõ Heti Válaszban.

- Kiskunfélegyházán akkorát csattant a Fidesz-vezérkar támogatottjával, hogy az egész ország hallotta. Nem kérdezem, hogy félt-e a következményektõl, mert aki 1987-ben a kertjébe hívta a rendszer teljes ellenzékét, aligha ijed meg más árnyékától. Az viszont õszintén érdekel, hogy mérlegelte-e, mennyit veszíthet a presztízsébõl, a befolyásából, ha a választók többsége a volt polgármesterre adja a szavazatát.

- Ez a történet egyszerû, nem eposzi. Kiskunfélegyháza jó két éve vált bõvülõ választókörzetem részévé. Azt tapasztaltam, hogy a helyi Fidesz belsõ zavarokkal küzd. Itt is beigazolódott, hogy a "mindegy, hogy kikkel, hogyan, csak gyõzzünk, legyen meg a többség" kampánystratégia rendkívül veszélyes, mert ha elmúlik a kampány okozta zsibbadás, az ellentétek és a jellemhibák még fájdalmasabbak. Ráadásul a polgármesternek zavaros ügyei voltak, melyeket inkább nem ecsetelnék. Legyen elég annyi: látlelet és hangfelvétel erõsítette azt a szóbeszédet, hogy életvitele és a rábízott vagyon gondozása cseppet sem volt példamutató. Csapatépítõ munkába kezdtünk. Létrehoztunk egy térségfejlesztõ és munkahelyteremtõ egyesületet, aztán kérdõívezve, interjúkat készítve, fórumokat szervezve felmértük a város és környéke problémáit és lehetõségeit. A munka eredményét programvázlatba foglaltuk. A csoportból kitûnt Csányi József, az egyre népszerûbb közgazdász és vállalkozó, aki fiatalos lendülettel, jó érzékkel összefogta a vállalkozókat, és alkalmasnak látszott a polgármesteri poszt betöltésére is. A helyi Fidesz többsége és a megerõsödõ Nemzeti Fórum pedig maximálisan mögöttünk állt.

- A megyei Fidesz és hatására az országos elnökség azonban a régi polgármester mellett tette le a voksát. És minden eszközt megengedhetõnek tartott, hogy ne a helyi erõk gyõzzenek. Lezsák Sándort durva támadások érték, a "szakadár mozgalomban" részt vevõ Fidesz-tagokat pedig kizárták a pártból. Egyszer sem gondolta, hogy el kellene engedni ezt az ügyet, mert sokkal többet veszíthet, mint amennyit valaha is nyert?

- Eszembe sem jutott. Tudtam, hogy igazunk van, és azt is, hogy Kapus Krisztiánnal nem tudok együtt dolgozni, mert erõsen megosztó és erkölcsileg vállalhatatlan személyiség.

- A megyei vezetõk mégis miért kapaszkodtak a régi polgármesterbe?

- Talán rosszul értelmezett lojalitásból. Hiszen érdemei voltak, négy évvel korábban nyerni tudott a városban. Azt gondolhatták, hogy az általuk nem ismert vagy elnézett botrányain majd a választók is túlteszik magukat, a Fidesz országos népszerûsége pedig beülteti a polgármesteri székbe. Nem tudom. Csak találgatok.

Szemben a hengermentalitással- Arra nem gondolt, hogy összenõtt, ami összetartozott, azaz a megyei és a kiskunfélegyházi vezetõk egy malomban õröltek?

- Rosszízû feltételezésekbe nem bocsátkozom. Az MDF-bõl eltávolított politikusként mondhatom, hogy a múltjából senkit sem lehet kizárni, ugyanakkor régi érdemekbõl nem lehet megélni. Örökösen meg kell újulni, és ki kell érdemelni a választók bizalmát.

- A megyei és az országos vezetõk másként gondolták. A Kapus-média pedig odáig ment, hogy megkérdõjelezte az ön képviselõi alkalmasságát, szövetségesi lojalitását, és összeférhetetlen

alaknak nevezte önt, akit a maga alapította pártból is kizártak már. Kevés rosszízûbb írást olvastam. Nem sértõdött vérig?

- Fekete Gyula írót hadd idézzem ide, aki azt mondta, hogy közéleti ügyekben nem vagyok hajlandó megsértõdni, mert akkor nem a gondolat, hanem az indulat vezérel.

-A vége happy end lett. Mármint önök felõl nézve. A Fideszbõl kizárt társaság a Nemzeti Fórum zászlaja alatt, Csányi József polgármesterjelölttel az élen elsöprõ gyõzelmet aratott. Szerette volna látni a bukott ellenfelek arcát?

- Nem vagyok mazochista. Szerencsére nekem a gyõztesek arca jutott. Vasárnap este a Rózsakert étteremben azokat néztem. Ahogy érkeztek az eredmények, úgy fokozódott a hangulat. Az elõzõ hónapok fenyegetettségétõl örömkönnyekkel búcsúztunk. Megkönnyebbültünk, hogy nem mi botorkáltunk tévúton. Olyan idõket élünk, amikor a fennhéjázó, öntelt magabiztossággal olykor többre lehet jutni, mint a tisztességgel, a valóság ismeretével. Ilyen zavarba ejtõ környezetben a felfelé alázatosak és lefelé gyalázatosak könnyen sokasodnak, ez a jelenség pedig különösen veszélyes egy kétharmados többség birtokában kormányzó közösségre.

- Az ellentábor jelöltjétõl kikapni olykor nem szégyen. Okulni kell belõle. De mit lehet kezdeni ezzel a történettel, amelyben fideszesek vertek fideszeseket, a végletekig egymásnak feszülve? Ön szerint milyen tanulsága van a kiskunfélegyházi választásnak?

- A legjobb forgatókönyv mellett a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülni. Hibáztam, amikor jóhiszemûen azt feltételeztem, hogy a botrányok nyomán Kapus el sem fog indulni a választáson, hiszen tudnia kellett, hogy a választók körében nincs elegendõ támogatója. Megyei segítségre támaszkodva mégis jelöltette magát. Hibáztam, amikor nem tálaltam ki a botrányait, mert óvtam a politika presztízsét. Az emberek úgyis azt gondolják, hogy a helyi, megyei vezetõk törvények felett álló, élõsködõ mihasznák. Ami egyszerûen nem igaz, kevesek rossz példája azonban mindenkit megbélyegez.

- És milyen tanulságra kellene jutnia a Fidesz elnökségének? Mert a központ hibás döntésébõl arra lehet következtetni, hogy a rendszer rosszul mûködik. Az információs csatornák szennyezettek, a közvetítõ emberek némelyike alkalmatlan, ráadásul még kíméletlen is az akaratával szemben fellépõkkel. Olyan fideszeseket sikerült kirugdalni a pártból, akiket a saját közösségük elismer, bizalmába fogad.

- Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a hatalmas sikereknek a hordaléka is jókora. A gyõztesek körül mindig megjelenik a siserehad, amely nem munkára jelentkezik, csak pozícióra és koncra hajt. A három választás után érdemes lesz átvizsgálni a rendszert, és rendet teremteni.

- Mit tart nagyobb rossznak: ha erõs az ellenzék, vagy ha gyenge? Utóbbi esetben ugyanis a szervezeten belüli ellentétek erõsödnek fel. A politika logikája szerint mindig kell az ellenség.

- Nem gondolom, hogy így lenne. Mindig feladatot keresek, nem pedig ellenséget.

- Mostanában mire koncentrál?

- Nem sorolnám, mert szétfeszíteném a beszélgetés kereteit.

- Ízelítõt azért adhat.

- Folyamatosan bõvítjük a népfõiskolai hálózatot Lakiteleken és a Kárpát-medencében egyaránt. Ahogy Makovecz Imre térben, a népfõiskola lélekben is építi a közösségi tereket. A miniszterelnök úr vagy Lázár János, Balog Zoltán értik céljainkat, és támogatják õket. Megvásároltuk a szomszéd elhagyott, elgazosodott telkét, melyen felújítjuk, termálvízzel tesszük fûthetõvé az üvegházakat, hogy gazdálkodhassunk. Ugyanott kempinget létesítünk. Rendbe hozzuk a régi épületeket, és tornacsarnokot építünk, ahol nagyobb közösségi rendezvényeknek is helyet tudunk adni. Újabb és újabb kétéves kollégiumokat hirdetünk meg Kárpát-medencei, diplomás fiatalok számára, akik népfõiskolákat szerveznek, foglalkoznak a nyugati kapcsolatok építésével éppúgy, mint a keleti nyitással vagy éppen a latin-amerikai kultúrával. Hamarosan indul a sportközgazdászokat és szervezõket megszólító Gyarmati kollégiumunk. Egyetemi hallgatókkal és oktatókkal közösen helyi értékgyûjtést végzünk a Hungarikum Bizottságnak. Most épp a Drávaszög és Szlavónia apró falvainak kincseit tárjuk fel. Kollégiumot szervezünk a magyar vendéglátás formáinak, hagyományainak felmérésére. És persze az Országgyûlés is munkát ad, nem is keveset. A beszélgetésünk után indulok Izsákra fogadóórát tartani. Ma éjszaka pedig polgárõrként járom be Lakiteleket és környékét.

- Már megbocsásson, de ez olyan Batman-izû történet. A tisztes polgár éjjel alakot vált és igazságot oszt ... Ne mondja, hogy e nélkül nem választanák újra!

- Ne túlozzon, nem errõl van szó. Azért lettem polgárõr, mert a körzeti rendõrök mellé elkelt a civil szervezõdés is, és bár az elvben mindenki egyetértett, idõ hiányára hivatkozva alig akartak belépni az egyesületbe. Hát beléptem én is, és jó néhányan jöttek utánam.

- Tökéletesen simul bele a környezetébe. Mintha a mai politikából kiveszne ez a mentalitás. A fiatalok kortársaikkal futják a versenyt, és elvárják, hogy kiemelkedõ teljesítményükkel õk is vagyont halmozhassanak fel. A környezet azonban szegény. Választó és választott markánsan elkülönülhet egymástól. Ön szerint mi történik, ha a piaci világ mértéktelensége a politikai osztályt is eluralja? És mi lesz, ha a fiatalok azért választják a politikai pályát, mert ott könnyûnek látszik a meggazdagodás?

- Környezetemben azt tapasztalom, hogy a fiatalok sem csak az anyagi javakban keresik a boldogságot. És azt is, hogy ha kiemelkedõ teljesítménnyel elérhetõek például az agrártámogatások, akkor a biztosabb megélhetést nyújtó földmûvelés és az állattenyésztés felé fordulnak, és nem a választók állandó figyelmének kiszolgáltatott, bizonytalan sikerû politikusi pálya felé. A népfõiskolai mozgalomnak az is célja, hogy a kormányprogrammal összhangban növelje az elnéptelenedõ kisfalvak, a tanyavilág iránti érdeklõdést, vonzalmat, elsõsorban a fiatalok, a családosok körében.

Szemben a hengermentalitással

- Amikor 1987 szeptemberében felállította a sátrat, errõl a jövõrõl álmodott? Így képzelte el a rendszerváltás eredményét?

- Nem egészen. Az az új rendszer hideg, számító és idegen lett. A kelleténél kevesebb benne a közösséget formáló érzelem, több az egyéni érvényesülési vágy. Pedig a szentatya pontosan fogalmazta meg, hogy a kommunizmus bukása nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságára. Mégis sokan ennek az ellenkezõjét gondolják és képviselik.

- Nem undorodik olykor a törtetéstõl? Például amikor ilyen Kapus-ügyben kell harcolnia?

- Egy ápolónõtõl kérdeztem egyszer, hogy lelkileg és fizikailag hogyan viseli a gennyes sebek tisztogatását. Azt mondta, hogy a beteget gyógyítani kell, nem szagolni. Én sem tudom másként biztatni magam.

- Nem tart attól, hogy a szocialisták után a Fideszbõl is kifogy az igény a plebejus kormányzásra?

- Egyáltalán nem. Erre Orbán Viktort látom garanciának, aki nem veszíti el a kapcsolatát a magyar valósággal. Ezt a választások eredménye visszaigazolja. Ne felejtse el, hogy Kiskunfélegyházán mégiscsak fideszes vert fideszest!

- És mi lesz a Nemzeti Fórumba menekült gyõztes fideszesekkel?

- Szövetségesek voltunk, vagyunk, leszünk. A Fideszbe visszalépni akarók ügyében pedig bölcsességet kívánok a Fidesz vezetõinek.

- És mi történik azokkal, akik kizárták õket?

-A felelõtlen ül eltékozolt bizalmat nehéz lesz visszahódítani. Remélem, találnak maguknak bizonyításra alkalmas közösségi munkát.

Borókai Gábor                   

(Forrás: Heti Válasz)


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfõiskolán
2019. oktĂłber 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítõ Társaskör XI. összejövetele
Idõpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Mûvelõdési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Idõpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselõi fogadóóra Kiskunfélegyházán
Idõpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti FĂłrum

Lakiteleki Népfõiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyûlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetõség
© Lezsák Sándor - Webmester - RĂ©gi honlap - OldaltĂ©rkĂ©p