HĂ­rek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyûlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetõség
Nem elég MDF-esnek lenni, annak is kell látszani

Az MDF tagjai döntõen a Fidesztõl jobbra határozzák meg magukat a politikai palettán, szavazóink 25 százaléka viszont baloldali, mintegy ötven százalékuk pedig úgynevezett centrumszavazó. Hosszú távon nem tartható fenn ez az ellentmondás a tagság politikai vélekedése és a szavazóbázis között - mondta lapunknak adott interjújában Font Sándor, a fórumos képviselõkbõl alakult Lakitelek munkacsoport szóvivõje, aki szerint nem elég MDF-esnek lenni, annak is kell látszani. A politikus drámainak tartja, hogy mivel a nagy pártoktól való egyenlõ távolságtartást szorgalmazza a pártvezetés, az egyszerû választópolgár fejében most már kérdésként vetõdik fel, hogy az MDF koalíciót köthet-e egyszer az MSZP-vel.


- Az MDF debreceni szervezete, ahol elsõként jelentették be a Lakitelek munkacsoport vidéki tagozatának megalakulását (tehát joggal gondolhatták az emberek, hogy ez a szervezõdés egyik fõ vidéki bázisa), nemrégiben kinyilvánította: Dávid Ibolya ismételt elnökké választását támogatják a párt közelgõ tisztújításán. Ez az önök szempontjából nem túl biztató elõjel, nem így látja?

- Mostanra gyakorlatilag valamennyi megyében létrejött a Lakitelek munkacsoport helyi tagozata, az MDF debreceni szervezete pedig csak akkora erõt képvisel majd a szeptemberi tisztújításon, amennyi küldöttet oda delegál. Tudtommal a debreceni megyei elnök nyilatkozata mögött nincs testületi határozat. Ezzel együtt természetesen nekünk is vannak elõrejelzéseink, ismerjük egymást, tudjuk, honnan várhat támogatást a munkacsoport, és azzal is tisztában vagyunk, mely szervezetek állnak ki markánsan a jelenlegi irányvonal mellett.

- Mibõl gondolja, hogy a párt szempontjából sikeres EP-választás után az MDF-szervezetekben, ahol a másfél évvel ezelõtti tisztújításon Dávid Ibolyán kívül alig kapott elnöki jelölést más személy, a többség tizenhármukkal egyetértve az irányvonalváltás mellett tör lándzsát?

- A másfél évvel ezelõtti választás egy elõre lejátszott forgatókönyv szerint zajlott, nem volt tétje. Az akkori felsõ vezetõk egyezséget kötöttek Dávid Ibolyával, ezért nem volt ellenfele az elnök asszonynak. Dávid Ibolya azonban hátat fordított azoknak, akikkel korábban megállapodott, önálló útra lépett, a párt politikáját centrumpolitikává alakította. Ezt nem viselte el például Medgyasszay László, aki egy hónappal az európai parlamenti választás elõtt lemondott elnökségi tagságáról. Azt pedig külön hangsúlyoznám, hogy az MDF tagsága nem olyan egyöntetû a jelenlegi vezetés pozitív megítélésében, mint ahogy azt Dávid Ibolya és támogatói sugallni szeretnék. Igen jól tükrözi ezt, hogy a tagság jelentõs része nem adta ajánlószelvényét a demokrata fórumnak a júniusi választások elõtt, ezzel jelezve, hogy nem értenek egyet a pártelnök politikájával, amely a jobboldalon komoly ellentétet keltett. Minket látszik igazolni az is, hogy a Lakitelek munkacsoport két héttel ezelõtti megalakulása óta mintegy négyszáz támogató megkeresés érkezett hozzánk. Úgy érezzük, itt az ideje megadni a lehetõséget az MDF tagságának, hogy véleményt nyilvánítson a párt belügyeirõl, a Lakitelek munkacsoport programjáról, alapszabály-módosítási elképzelésérõl, ezért július 17-én a Kossuth Klubban Fórum a fórumért címmel vitanapot rendezünk, egy sikeres MDF érdekében. Azt szeretnénk, hogy újra fórum legyen a fórum, azaz meg lehessen beszélni dolgainkat úgy, mint régen.

- Lehet, hogy önökhöz érkeznek ilyen visszajelzések, de tény, hogy a párt országos választmányában, ahol az MDF-tagság képviselõi foglalnak helyet, rendre elsöprõ támogatást élveznek az elnök asszony javaslatai.

- A demokrata fórum tagsága nem egyenlõ a választmányba delegált személyekkel. Az a benyomásom, hogy a választmányi küldöttek sokszor az elnöki befolyás hatására, sodródva az eseményekkel hoznak meg - gyakorta vita nélkül - súlyos döntéseket. Idesorolnám a II. kerületi szervezet feloszlatására vonatkozó határozatot, vagy éppen az országos tisztújítás elõre hozatalát hét hónappal, amelyet szintén Dávid Ibolya indítványozott. Gyõztes pártra nem jellemzõ az elõre hozott tisztújító gyûlés, emögött valamilyen szándék kell hogy megbújjék.

- Mire céloz?

- Én ezt csak Debreczeni József újkori MDF-es fõideológus cikkébõl merem kikövetkeztetni, aki azt sugallja az egyik napilapban megjelent publicisztikájában, hogy a mostani a helyzetben nyilvánvalóvá kell tenni, Dávid Ibolya környezete semmilyen ellentmondást nem tûrhet. Még azokat is el kell távolítani, akik aggódó kérdést tesznek fel arról, hogy biztos helyes úton jár-e az MDF a jelenlegi politikájával. Helyesebb lett volna a pártvezetés részérõl, ha az igen intenzív európai parlamenti kampány után idõt hagy arra, hogy örüljünk az elért eredménynek, ahelyett, hogy a belsõ választások elindításával hagyja felizzani a belsõ nézetkülönbségeket. A munkacsoport körül mesterségesen keltett rossz hírek ellenére nem teszünk egyebet, mint Dávid Ibolya kezdeményezésének megfelelõen részt veszünk a belsõ választási folyamatban a kinyilatkozott értékrendünknek megfelelõen, amelynek célkeresztjében a demokrata fórum gyökereihez való visszatérítése áll, azaz egy nemzeti, keresztény arculat, és a mostani helyzetben egy ellenzéki magatartás. Rendkívüli a jelentõsége a szeptemberi gyûlésnek a tisztújítás mellett, hogy ott meg kell majd határozni a párt 2006-ig tartó stratégiáját, irányvonalát, a szövetségi politikát. Hangsúlyozom, mi nem belsõ ellenzékként, hanem a demokrata fórum gondolkodóiként szeretnénk a szeptemberi gyûlésre készülni.

- A munkacsoport több tagjával együtt ön is ott ül a választmányban, kifejtheti álláspontját, kísérletet tehet arra, hogy maga mellé állítsa a választmányi tagokat... Egyáltalán, nem érzik, hogy egy kissé különös, amikor a frakcióvezetés, az országos elnökség tagjaként bírálják az MDF vezetése által vitt irányvonalat? Tettleg kivehették volna részüket a párt politikájának „helyes irányba" terelésében.

- Természetesen valamennyien kiálltunk és kiállunk a magunk értékrendje mellett a választmányi, illetve az országos elnökségi üléseken. A választmányban nemegyszer elõfordult, hogy az elsõ kritikai megjegyzés elhangzása után rögvest szavazást rendeltek el, így akadályozva meg a további helyzetértékelést. Az elnökségi voksolásokon pedig rendre alulmaradt Lezsák Sándor, Medgyasszay László és Gémesi György. Az MDF frakciója pedig, meggyõzõdésem szerint, az esetek döntõ részében a munkacsoport értékeinek megfelelõen politizál. Örülnék, ha azt tapasztalnám, hogy az MDF van még annyira demokratikus párt, hogy mindenhol kifejthetjük álláspontunkat. Az utóbbi napokban azonban a párt felsõ vezetõi már azt kezdik megkérdõjelezni, hogy MDF-tagként van-e jogunk véleményt nyilvánítani a tisztújítás kapcsán egyes pozíciókban más személyre, vagy többes jelölésre gondolni. Az tûnik ki a szavaikból, hogy aki megkérdõjelezi az elnök asszony által vitt irányvonalat, az az MDF tönkretételére törekszik, sõt hazug módon azt sugallják: aki ebben a folyamatban részt vesz, annak tevékenységét a Fidesz, illetve maga Orbán Viktor irányítja. A leghatározottabban visszautasítom ezeket a kijelentéseket. Hogyan lehet Lezsák Sándort azzal vádolni, hogy a párt tönkretétele a célja, amikor például õ az, aki a 386 képviselõ közül az elmúlt évben is a legtöbbször szólalt fel a parlamentben, magam pedig a második helyen állok? Valóban mi vagyunk a megélhetési politikusok?

- Azt azért gondolom, elismeri, hogy a munkacsoport elnökváltást szorgalmaz a párt élén?

- Csak a következõ hetekben jönnek létre az új megyei választmányok, amelyek aztán jelölhetnek az egyes pártpozíciókra, köztük az elnöki posztra. Mi valamennyi jelölttel szeretnénk tárgyalóasztalhoz ülni, kideríteni, hogy az illetõ egyetért-e az általunk felvázolt munkatervvel. Ha látunk olyat, aki ezt hitelesen vállalja, és azt képviselni is tudja, az MDF-en belüli kampányeszközeinkkel támogatjuk majd. Nem kétséges, hogy nem mindenben értettünk egyet Dávid Ibolya utóbbi fél évben tett nyilatkozataival. Az a helyzet, hogy az elnök asszonytól gyakorta hallunk verbális szinten kinyilatkoztatást nemzeti, konzervatív keresztény értékekhez való kötõdésrõl, a konkrét tevékenységében viszont ezek messze nem ilyen súllyal jelennek meg. Szerintem nem elég MDF-esnek lenni, annak is kell látszani. Drámainak tartom, hogy mivel a nagy pártoktól való egyenlõ távolságtartást szorgalmazza a pártvezetés, az egyszerû választópolgár fejében most már kérdésként vetõdik fel, hogy az MDF koalíciót köthet-e egyszer az MSZP-vel. Hogyan süllyedhettünk idáig? Az MDF-nek világossá kell tenni, hogy legfõbb ideológiai ellenfelünk az MSZP és az SZDSZ, és önálló pártként, a Fidesszel stratégiai együttmûködésben kell leváltanunk a jelenlegi koalíciót.

- Komolyan gondolja, hogy Dávid Ibolya egy, akár az ideihez hasonló 2006-os kampány után, a jobboldal gyõzelme esetén nem a Fidesszel lépne szövetségre?

- Ez a veszély fennáll, ugyanis ha a Fidesz az EP-választáson megszerzett erejét meg tudja tartani, illetve fokozni tudja, akkor egyedül fognak kormányt alakítani, nem lépnek koalícióra az MDF-fel, hiszen a Dávid Ibolya vezette MDF üzeneteivel csak egy felesleges terhet vonnának magukra. Ez az MDF halálát fogja jelenteni. A MIÉP-et is az a helyzet tette tönkre, hogy egy jobboldali kormány jobboldali ellenzékeként kellett mûködnie. Ez egy megoldhatatlan feladat, a megsemmisülés kódolva van.

- Még mindig kiáll azon álláspontja mellett, hogy az MDF-nek a Fidesztõl jobbra kellene elhelyezkednie a politikai palettán?


- Ebben a meggyõzõdésemben erõsít az az EP-választás után készült felmérés, amely szerint az MDF tagjai döntõen a nagyobbik ellenzéki párttól jobbra határozzák meg magukat, a szavazóink 25 százaléka viszont baloldali, mintegy 50 százalékuk pedig számunkra megfoghatatlan, úgynevezett centrumszavazó. Attól tartok, hosszú távon ez az ellentmondás a tagság politikai vélekedése és a szavazóbázis között nem tartható fenn. Ilyen diszharmóniát egyetlen párt sem élt még túl Európában.


Tábori Margit
Magyar Nemzet


 

Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfõiskolán
2019. oktĂłber 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítõ Társaskör XI. összejövetele
Idõpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Mûvelõdési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Idõpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselõi fogadóóra Kiskunfélegyházán
Idõpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti FĂłrum

Lakiteleki Népfõiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyûlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetõség
© Lezsák Sándor - Webmester - RĂ©gi honlap - OldaltĂ©rkĂ©p