Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Márton Áron szobra előtt Csíkszeredában
2016. május 15.

Lezsák Sándor író, a Magyar Országgyűlés alelnökének beszéde elhangzott Csíkszeredán, a Márton Áron szoborcsoport avató ünnepségén, 2016. május 15-én.

Ahogy jelképes Márton Áron püspökünk életének minden történése, úgy maradandó jelkép ez a szoboravató délután is.

Itt Csíkszeredában, a székelyek földjén, a Szabadság téren, a székely zászló helyén áll immár a fehér vértanú, Isten Szolgája, Márton Áron püspökünk bronzba öntött szobra.

Márton Áron.

Magyar nemzetünknek zaklatott történelme során gyakran támadtak nagyformátumú személyiségei, egyháziak és világiak, államférfiak, királyok, fejedelmek, írók, papok, akik még a kiválóak közül is kiemelkedtek cselekvő, alkotó életükkel, hitet, nemzetet, történelmi hazánkat védelmező munkájukkal. Ilyen nagyformátumú személyisége a magyarságnak és a kereszténységnek Isten Szolgája, Márton Áron püspökünk. Tudás és lelkierő, bátor helytállás és bölcsesség tette őt példaképpé és népe, mindenekelőtt az erdélyi magyarság igazi vezetőjévé. Kellett azonban mindezen túl is valami, ami elhivatottságát megalapozta és fáradhatatlanná tette őt a munkában és a zsarnokság elleni küzdelemben. Ez pedig egy felismerés volt, melyet ő így fogalmazott meg: ”A nép szikla, amelyre egy nemzet élete biztosan épül.”

Ezt a sziklát kell védeni, hogy el ne porladjon.

Most, amikor megint „forr a világ bús tengere”, amikor látható és láthatatlan erők hitet, értékeket, erkölcsi normákat rombolnak, jegyezzük meg jól ezt a mondatot. Jegyezzük meg jól, mert Európa vezető hatalmai és az Európai Unió vezetői mintha nem értenék, hogy népük, népeik ellenében a saját országuk, népük védelmét semmibe véve nem szolgálhatják a humánum, a szeretet és a sokat emlegetett szolidaritás eszméjét. Mert papnak és politikusnak, és minden felelősen gondolkodó vezetőnek elsősorban a saját közössége, a saját nemzete iránt van kötelezettsége. A nemzet pedig – amint azt Márton Áron nyomatékosan mondta – azon a sziklatalapzaton áll, amelyet a nép ereje hoz létre és teremt újra. Ha akár gazdasági, akár más szempontok alapján a nép akarata és az európai kereszténység, az alapvető erkölcsi törvények ellenében akarják az európai vezetők átformálni Európát, az atomháború nélkül is csak a pusztítást, értékek rombolását hozhatja ránk, semmi esetre sem az épülést, a gyarapodást.

Márton püspököt idézem: „Nyomhatja Európa lelkiismeretét a mi nemzetünk sorsa is. A kis népek nagy szövetségese a megsértett erkölcsi rend, és ez bosszút állhat értünk is.”

Az Európai Unió fél évszázaddal ezelőtti megalapítói még vállalták a kereszténységüket, amit a mai uniós vezetők már gyalázatos módon megtagadnak. Az Európai Unió erkölcsi, keresztény hitbéli tartaléka sajátos módon azokban a kommunista diktatúrát elszenvedett, volt szocialista országokban van, amelyekben „márton áronok”, „mindszenty józsefek”, „romzsa tódorok”, „popjelusko atyák”, „karol voytila bíborosok” edzették meg annyira a hívők lelkét, hogy még van erejük vállalni a küzdelmet a „Keresztény Európa” eszméjének védelméért és megvalósulásáért. Mártírok véréből és milliók szenvedéseiből fakad ez az erő, amely kiapadhatatlan forrása a történelmi térerőnek itt Erdélyben, a Székelyföldön, a Szabadság téren, a székely zászló helyén, ahol Márton Áron püspök életét elsősorban erdélyi népe és a keresztény egyházak védelmére áldozta. Ebben a küzdelemben emelkedett fehér vértanúvá, ebben a küzdelemben magasodott egyházi vezetőként világi hatalmasságok fölé.

A bérmálás áldást osztó, napsugarazó pillanatát rögzítő Márton Áron hitünket erősíti, újra és újra nekünk ajándékozza a Szentlélek rendkívüli és egyben természetes erejét, hogy a keresztény hitében fenyegetett Európában Krisztus tanúiként szóval és cselekedetekkel terjesszük a keresztény értékeket, védelmezzük nemzetünket.

Krisztus nevét és magyarságunkat egyaránt bátran valljuk meg és ne szégyenkezzünk a Kereszt előtt, ne szégyenkezzünk elődeink és utódaink előtt.

Kereszténység nélkül nincs Európa, Márton Áron nélkül nincs Székelyföld, Székelyföld népe nélkül nem volt és nem lehet jövendője magyar nemzetünknek.

Márton Áront idézem: „A kiábrándult tömeg csak tettekből ért; apostolokat vár, akik munkát vállalnak.”

A nemzetegyesítő csíksomlyói búcsú megrendítő élménye után, a Makovecz templom szomszédságában, a Mária kegyhely közelében, a Napbaöltözött Asszony hitvalló és táguló történelmi erőterében, kérem:

- Segítsd meg cselekvő, keresztény életünket, küzdelmünket Isten Szolgája, fehér vértanú, Márton Áron püspök atyánk!

Kérünk Téged, hallgass minket!

Ámen.

Lezsák Sándor

író, a Magyar Országgyűlés alelnöke


Képtár


Kásler Miklós miniszter előadása, valamint Megyer Márta és Kis-Tóth Ferenc kiállításának megnyitója
2019. június 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép