Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Lezsák Sándor felszólalása a TURKPA 5. ülésén
2014. június 14.

Elhangzott a Török Nyelvű Országok Parlamenti Közgyűlésében, a TURKPA 5. ülésén, Bakuban 2014. június 11-én, ahol Magyarország megfigyelő státuszt kapott.

Elnök urak, tisztelt résztvevők!

Köszönjük a megtisztelő meghívást!

Részvételünk a Török Nyelvű Országok Parlamenti Közgyűlésén szép megnyilvánulása a magyar politika elkötelezettségének a török nyelvű világ iránt.

Önök tudatában vannak az azonos gyökerekből táplálkozó történelmi barátság érzésének, amely népeinket összeköti, s amelyre a független új magyar politika épül. A magyar nemzeti ébredéssel együtt jelenik meg a 19. század elejétől a turkológia, amely számos jól ismert szakembert adott a tudománynak, a világ egyetemeinek. (A tavalyi IV. Turkpa alkalmából ezért köszöntötte Önöket a Magyar Parlament elnökének képviselője a magyar turkológia atyjára, a Közép-Ázsiát dervisként megjárt Vámbéry Árminra történő megemlékezéssel.)

A világ legtávolabbi múltra visszatekintő turkológiai központja a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalosan 1870-ben alapított Török Tanszéke.

A magyar tudósok bekapcsolódtak az egykori Orosz Birodalom területén megindult török nemzeti mozgalmakba is, s a turkológia elefántcsont tornyából kilépve már 1910-ben megalakult Magyarországon a török népekkel foglalkozó Turán Társaság, a híres földrajztudós, későbbi miniszterelnökünk, Teleki Pál elnöklésével.

A Szovjetunió széthullása és Magyarország függetlenné válása óta pedig kezdettől fogva kinyilvánítottuk az együttműködés szándékát és őszinte barátságunkat a függetlenné váló török nyelvű köztársaságok népei iránt éppúgy, mint Törökország iránt. Azóta az élet bebizonyította, hogy tudunk közös értékeket, közös érdekeket és közös célokat találni.

Ennek a tapasztalatnak a birtokában jeleztük, hogy szívesen emelnénk magasabb szintre parlamenti együttműködéseinket is. A TURKPA szervezetéhez való csatlakozásunk lehetősége azért is nagyon pozitív esemény számunkra, mert a köztünk fennálló földrajzi távolság történelmünk folyamán sokszor meggátolta a tényleges együttműködést. Ezért írhatta rólunk 1914-ben Ahmet Hikmet bej, hogy a „Magyarok árvák maradnak”.

Nem vagyunk árvák. Testvéreink élnek tőlünk keletre és megtaláljuk velük az együttműködés korszerű és hatékony formáit.

Rásonyi László turkológus professzornak a török népek európai történetéről írott könyvén ez a cím áll: „Hidak a Dunán”. Igen, mi a török nyelvű testvér népek számára felajánljuk, életre kívánjuk kelteni ezeket a bennünket egymással összekötő, járható hidakat.

Közös történelmi, kulturális, nyelvi gyökereink okán örvendetesen élénkülnek kulturális kapcsolataink. Erre kiváló példa a kétévente megrendezésre kerülő Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés rendezvény, amely a magyarság és egyben Európa egyik legnagyobb hagyományőrző eseménye.

Az első modernkori, magyar részvétellel megtartott Kurultaj 2007-ben volt Kazahsztánban, Saga településen. A 2012-es bugaci rendezvény látogatottsága, a több mint százezres nézőszámmal minden addigit felülmúlt. A magyarországi Kurultaj Európa legnagyobb lovas hagyományőrző ünnepe, több száz lovassal, lovas íjásszal, több ezer korhű viseletbe öltözött résztvevővel, több száz jurtával.

Választókerületemben, a Duna-Tisza közén, Bugacon 2014 augusztus 8-10 között megrendezendő Kurultajon reményeim szerint a TURKPA országai ismét népes küldöttséggel vesznek részt. Természetesen állami szintű képviseletre is számítunk.

Ezúton mondok nyilvános köszönetet az azeri, a kazah, a kirgiz és a török követségeknek, nagykövet uraknak, a külszolgálat és a külügyi hivatalok munkatársaiknak és mindazoknak, akik a rokontudat alapján a bizalmi tőkét, kapcsolatot erősítik népeink között. Az új magyar külpolitikában a keleti nyitás természetesen nem jelenthet nyugati zárást, mert az a magyarság történelmi küldetése, hogy járható hidakat teremtsünk kelet és nyugat között. Hivatásunkat csak akkor teljesítjük, ha országainkban a fiatal nemzedékeknek lehetőséget adunk egymás megismerésére, a bennünket összekötő közös múlt feltárására. Ez az oka annak, hogy szorgalmazzuk a nyelvismeretet, a nyelvtanulást.

A magyarországi egyetemek évszázados hagyományai mellett új lehetőségeket teremt például a Lakiteleki Népfőiskola, amely kormányzati támogatással alapfokú nyelvtanfolyamokat indított a TURKPA országok nyelveinek megismerésére. Mindezeken kívül Mándoky Kongur Istvánról elnevezett kollégiumot, cserelátogatásokat szervezett, nagyköveti látogatásoknak, előadásoknak, kiállításoknak adott és ad otthont a Lakiteleki Népfőiskola.

Itt jelentem be, hogy jövő nyáron (augusztus 21 és 29 között) kormányzati támogatással az eddigi műfordító táborok tapasztalataira építve azeri-magyar, kazak-magyar, kirgiz-magyar és török-magyar műfordítói, nyelvgyakorló, irodalmi tábort szervezünk a tehetséges egyetemistáknak, fiatal diplomásoknak.

Kedves Barátaim!

A parlamenti választáson másodszorra bizalmat kapott Orbán-kormány más első ciklusában meghirdette a keleti nyitás politikáját és ennek keretében magasabb szintre emelte és lendületbe hozta országaink kapcsolatát. Ennek a politikának a folytatása számunkra ez az ünnepélyes pillanat is, amikor bejelenthetjük, hogy csatlakozni kívánunk a Török Nyelvű Országok Parlamenti Közgyűléséhez. Számunkra nagy örömöt okozna és büszkeséget jelentene, ha a testvér-parlamentekben dolgozó kollégáink támogatnák Magyarország felvételét a türk rokontudatot erősítő eme szervezetébe.

Számunkra a TURKPA lényegét az a legendás szállóige fogalmazza meg, amely törökül így hangzik: „Dilde, Fikirde, Iste birlik.” Vagyis: „A nyelv, a hit és a tettek egysége” jellemezze közös munkánkat.

Magyarország nevében, a kárpát-medencei magyarok képviseletében köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Baku, 2014. június 11.

Lezsák Sándor

 

A felszólalás szövege eredeti, angol nyelven:

Honourable Chairmen, Speakers, Ladies and Gentlemen,

Thank you for the honour of your invitation.

Hungary’s participation in the Parliamentary Assembly of Turkic-speaking countries is a great expression of the Hungarian political leaders’ commitment to the Turkic-speaking world.

You are all aware of the feeling of historical friendship which arises from our common roots, which binds our peoples together, and on which the new, independent Hungarian policies are based. The awakening of the Hungarian nation in the beginning of the 19th century took place simultaneously with the development of the science of Turkology. Prominent experts in this field enriched science and worked at various universities around the world. (This is the reason why, in his speech delivered at the 4th TURKPA meeting last year, the representative of the Speaker of the Hungarian National Assembly evoked the memory of the father of Hungarian Turkology, Ármin Vámbéry, who travelled extensively in Central Asia as a dervish.)

The oldest centre of Turkology in the world is the Department of Turkish Studies of the Eötvös Loránd University in Budapest, founded officially in 1870.

Hungarian scientists also took an interest in the Turkic national movements that started in regions that had belonged to the former Russian Empire. Then, the scientists stepped out of the Ivory Tower of Turkology, and founded the Turán Association in Hungary as early as 1910. The association focusing on issues relating to the Turkic peoples was chaired by the eminent geographer and later Prime Minister, Pál Teleki.

After the collapse of the Soviet Union, when Hungary became independent, it immediately declared its intention to cooperate with the peoples of the newly independent Turkic-speaking republics as well as Turkey itself, countries, that Hungary considered as true friends. Since then, life has shown that we are able to find common values, common interests and common objectives.

On the basis of that experience, Hungary signalled that it would be pleased enter a new stage of parliamentary cooperation. The possibility of Hungary acceding the organisation of TURKPA is a very positive development, because the geographic distance between us has often hindered practical cooperation during our history. As Bey Ahmet Hikmet wrote in 1914: “The Hungarians are left orphans”.

We are not orphans. We have brothers to the East of our borders and we are finding modern and efficient ways to cooperate with them.

László Rásonyi, a professor in Turkology wrote a book about the European history of Turkic peoples entitled “Bridges across the Danube”. Yes, we would like to reinstall these bridges that connect us, this is what we offer to do for the benefit of our Turkic-speaking brother nations.

As a result of our common historical, cultural and linguistic roots, our cultural relations are becoming increasingly vivid. An excellent example is the bi-annual Kurultai - Hungarian Tribal Assembly, which is one of the largest traditional events in the Hungarian-speaking region, and indeed, in Europe.

The first Kurultai Hungarians took part in in modern times was held in Saga, Kazakhstan, in 2007. The 2012 event in Bugac, Hungary, attracted more than a hundred thousand visitors, the largest number of participants ever. The Kurultai organised regularly in Hungary is the largest traditional equestrian festival in Europe, with hundreds of men and archers on horseback, thousands of participants dressed in traditional costumes, and hundreds of yurts.

I hope that the TURKPA member states are going to send large delegations to the next Kurultai taking place between 8 and 10 August 2014 in Bugac, which is situated in my constituency, in central Hungary. Naturally, we are counting on state-level representation as well.

Let me take this opportunity to thank the Azeri, Kazakh, Kyrgyz and Turkish embassies, the ambassadors, the staff of the diplomatic representations, and foreign policy officers along with everybody who is conscious of our kinship, for strengthening the confidence and the relations between our peoples. Under the new Hungarian foreign policy, the policy of Eastern Opening naturally cannot mean isolation from the West. Indeed, the historical mission of the Hungarian nation is to build bridges between the East and the West. And we may only fulfil our mission if we provide opportunities for the young generations to get to know each other and to discover the common past that binds us together. This is why we attach so much importance to learning and speaking foreign languages.

Besides the several century long traditions of Hungarian universities, there are also new opportunities to learn, provided, for instance, by the Lakitelek People’s Academy, which has received state funds to offer language courses to teach the languages of the TURKPA member states. Moreover, the academy has launched the István Mándoky Kongur training programme, has organised exchange programmes, ambassadorial visits, talks and exhibitions.

I would like to take this opportunity to announce that building on the experience gained from several literary translation workshops, new Azeri-Hungarian, Kyrgyz-Hungarian, and Turkish-Hungarian literary translation, linguistic and literature workshops will be held from 21 to 29 August next summer, for talented university students and young graduates, with government support.

Dear friends,

The Orban government, which won the second parliamentary election in a row, already launched the policy of Eastern Opening during its previous term. In the framework of that, it developed the relations between our countries further, giving them a new impetus.

This moment, when we celebrate the Parliamentary Assembly of Turkic-Speaking Countries granting Hungary an observer status, is another important step forward in the direction this policy has been leading us. This event signals that we have reached a new stage in our relations.

I would like to thank the Speakers for welcoming Hungary, especially the heart-felt words of Mr Cemil Çiçek, Speaker of the Turkish Grand National Assembly. Indeed, we are the children of the same mother, and I am a son who performs his tasks in relation to the TURKPA with respect, love and a sense of duty.

The importance of TURKPA may best be described by the famous Turkish saying: “Dilde, Fikirde, Iste birlik”, or, in English: “unity of language, faith and deeds”. We believe that this is what should characterise our work.

In the name of Hungary, and also representing the Hungarians living in the Carpathian basin, let me now thank you for your kind attention.


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítő Társaskör XI. összejövetele
Időpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Művelődési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Időpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselői fogadóóra Kiskunfélegyházán
Időpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép