Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Keresztényüldözés Európában
2018. március 15.

Ma minden ötödik vallási üldözöttből négy keresztény. Brüsszel szerint viszont nincs keresztényüldözés, csupán a szabad emberi jogok gyakorlását korlátozzák egyes közel-keleti államok. Európában akarják az iszlám kalifátust létrehozni – mondta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes március 6-án a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre konferenciasorozatának 51. rendezvényén, a Polgárok Házában. Semjén Zsolt kijelentette: magyar állampolgárság jár minden magyarnak, éljen bárhol a világon.

Dr. Horváth Béla a Kölcsey Kör elnöke köszöntőjében elmondta, hogy mindig tisztelte azokat a képviselőtársait, akik az ülésteremben felkészülten szólaltak föl, tanulmányaikról tanúbizonyságot tettek és az adott szakterület szakértői voltak. Semjén Zsolt Egymillió című könyvéből kiemelte az Avilai Szent Terézről szóló napirend előtti felszólalást, Szent Lászlóról szóló ünnepi beszédet, illetve a Reformáció 500 konferencia-beszéde. Mindegyik alapos, mély, szakmai felkészültséget „tükröznek”.

Dr. Bíró Zoltán a RETÖRKI főigazgatója az Egymillió című, a nemzetegyesítéssel és a magyar kereszténydemokrata politika történetével foglalkozó könyvet ismertetve a megtartott ígéretet hangsúlyozta, azt, hogy meglett az egymillió új magyar állampolgár a külhoni területekről. A főigazgató szerint a migránskérdés miatt nem lehet azt mondani, hogy a nemzetpolitika csak a határon túli magyarságra és a diaszpórára irányul. A nemzetpolitika akkor lesz valóban nemzetpolitika, ha az egész nemzetre irányul, ehhez pedig erős anyaországra, erős és vállalkozó szellemű kormányra van szükség, amely támaszt jelent a határon túl élőknek. A könyv szól az egyházpolitikáról, a katolicizmus és a reformáció összefüggéséről, arról, hogy a két egyháznak össze kell fognia a bajban. Felhívta a figyelmet egy idézetre, amit a katolikus Pázmány Péter küldött Bethlen Gábor protestáns Erdélyébe: „ mi azért tartsunk jó korrespondenciát, mert különben gallérunk alá pökik az nímöt.” Tehát jó lesz, ha mindig lesz katolikus Magyarország és református Erdély. Ha az egyik bajba kerül, a másik megóvja. A katolicizmus is nyert a protestantizmus elterjedésével, és ami még fontosabb a nemzet is nyertese lett. A könyv nagy témája a 70 éves Kereszténydemokrata Néppárt. Semjén szerint a rendszerváltás elején a KDNP-ben elég sok volt a gond. Az MDF-nél, a szociáldemokratáknál, és a kisgazdáknál végbement egy pusztító folyamat. Érdemes megvizsgálni, hogy mik és kik voltak ennek az okozói. Viszont feltámasztották a KDNP-t, sőt kormánypárt lett belőle. Jelenleg ez az egyetlen történelmi párt a magyar politikai palettán. Majd rátért arra, hogy az előszóból kiderült, hogy Semjén Zsolt és Bayer Zsolt egy osztályban tanultak, sőt egy padban ültek, és Czine Erzsébet magyartanárnőre – Czine Mihály irodalomtörténész lányára – jó szívvel emlékeznek vissza. Végezetül a könyvből kiemelte azt, ami nem keverhető össze: „hűség a nemzethez van, a hazához. Az EU-hoz, a NATO-hoz, az ENSZ-hez legfeljebb munkavonatkozásbeli lojalitás van. A kettő nem keverhető össze.”

Keresztényüldözés Európában

„Olyan könyvet tett le az asztalra Semjén Zsolt az elmúlt évek, hónapok megszólalásaiból, amely nem hiányozhat könyvespolcunkról. Azt viszont kevesen tudják, hogy a KDNP elnöke verseket is írt” – közölte Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke. Ezután Semjén Zsolt felolvasta egyik költeményét, Az Úr hegyét. Ebből idézünk:

„Csönd. A semmi tengerének üvegcsönd hangja.
A gondolaton túlról az Úr egy angyala.
Itt már egy az én és a nem én.
És nincs az Úr a hegy tetején.

Aztán már nem keresem az üdvösségemet.
Egy van: az Urat az Úrért szerető szeretet.
Közel hoztál hozzád, közel, közel,
S nagy szelídségben magához ölel.”

Majd a miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy ő is Isten országát próbálja építeni. Azért mondta mindig is ugyanazt, mert az Evangélium, és az egyház tanítása volt a megtartó erő. Ezután Lezsák Sándor kérésére arról szólt, hogy sokszor találkozott diákként Czine Mihállyal, aki megismertette vele a népi írókat. Pályafutásáról megtudtuk, hogy mindig is érdekelte a filozófia, ezért beiratkozott a katolikus teológiára. Ott az egyház társadalmi tanítása volt a kutatási területe, és ezen keresztül ismerte meg a kereszténydemokráciát. Tehát nem politikai, hanem filozófiai alapon. Amikor a ’80-as évek végén a történelmi pártok újjáalakultak, akkor kapcsolódott be Barankovics-pártba ami az Új Ember szerkesztőségében kezdett újjászerveződni, Kereszténydemokrata Néppárt néven.

Keresztényüldözés Európában

Semjén kiemelte, hogy Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. Ezért valamiképpen az égi hazához is hűtlen az, aki a földi haza sorskérdései elől dezertál. Ezután arról szólt, hogy ő maga családja, erdélyi gyökerei okán pontosan tudja, mit jelent, ha valakit generációkon át bozgornak, hazátlannak neveznek. „Az állam célja és értelme, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és az emberek életminősége javuljon. A magyar nemzet pedig akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad. Ugyanakkor látni kell a reális helyzetet is: Trianon után idegen hatalmak fennhatósága alá, kisebbségi sorsba került a kárpát-medencei magyarság egy jelentős része. Ennek okán jelentős veszélyként jelentkezik a természetes asszimiláció” Szintén veszélyforrásként jelölte meg az uniós csatlakozás utáni elvándorlást, amely főleg Erdélyre, és Csángóföldre jellemző. Hangsúlyozta, hogy száz éve az utódállamok deklarált és következetes célja a területükön lévő magyarság eltüntetése, mégpedig államhatalmi eszközökkel, jobb esetben beolvasztás, rosszabb esetben a fizikai elüldözés formájában. „Ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon, szükség van egy erős, gazdaságilag stabil anyaországra, külpolitikára, öntudatos és büszke magyarságra, amely a saját nemzeti értékeit tudja, vállalja, és kiáll az egyetemes nemzeti magyarság mellett. Szükség van a hagyományos támogatási formákra is , és bizony 2010-hez képest megtízszereztük a külhoni magyaroknak juttatott támogatásokat.” Ezután arról szólt, hogy az elszakított területeken indított gazdaságfejlesztési programok jók az ott élő magyarságnak, és mivel gazdasági fejlesztést visz oda, jó a többségi nemzetnek is. Kitért a külhoni magyar etnikai pártok és szervezetek támogatására is, és azt mondta: az ottani magyarság megmaradása szempontjából döntő jelentőségű, hogy az adott településen magyar a polgármester vagy sem, bent van-e a magyar párt az ottani parlamentben – akár kormányon – vagy sem. „A magyarság mindig egy volt nyelvében, kultúrájában, és Szent István óta politikai nemzet is. Ahhoz, hogy az asszimilációt meg lehessen állítani, illetve fordítani, kell egy nagyon erős impulzus, ami az állampolgárság megadása minden magyarnak, éljen bárhol a világon. Nincs A és B kategóriájú magyar, egy magyar nemzet van, ugyanaz az állampolgárság illeti meg a külhoni magyarokat is, mint az anyaországiakat. Azzal, hogy az egyetemes magyar nemzet egy politikai listára szavazhat, kifejezhető, hogy sorsközösség vagyunk, és minden magyar politikai akarata megtestesül a magyar Országgyűlésben.”

Ma minden ötödik vallási üldözöttből négy keresztény. Brüsszel szerint viszont nincs keresztényüldözés, csupán a szabad emberi jogok gyakorlását korlátozzák egyes közel-keleti államok. Európában akarják az iszlám kalifátust létrehozni- emelte ki Semjén Zsolt. Napjainkban „manifeszt keresztényüldözés” zajlik, és kifinomult módszerekkel ez történik Európában is; emberek veszítik el állásukat, mert keresztet viselnek. „Az iszlám invázió akár mint kés a vajba, nyomul be Európába. Itt akarják megvalósítani az iszlám kalifátust. Az iszlám nem keresztény ellenállással találkozik, hanem egy vákuumba nyomul be, az elmúlt évtizedekben ugyanis tudatosan rombolták a keresztény civilizációt és identitást Európában a ’68-as szabadkőműves gyökerű politikusok, pártok.” A miniszterelnök-helyettes leszögezte, hogy a védekezés akkor lehetséges, „ha mint állam megvédjük határainkat és keresztény identitásunkat, a keresztény civilizációt tudatosítjuk magunkban. Az is a keresztény civilizáció része, aki nem tartja magát hívőnek, nem jár templomba vagy bizonytalan.”

Az április 8-ai és a hódmezővásárhelyi választás között nincs analógia – közölte Semjén Zsolt. Viszont kampányhiba volt, hogy önkormányzati eredménykampányt folytattak, amikor országgyűlési előválasztási hangulat volt. De nem az történt, hogy a kormánypártok tábora eltűnt, hanem az ellenoldal testületileg ott volt, és olyan mozgósítást hajtott végre, hogy a bizonytalanok is elmentek. Némileg megnőhet a részvételi szándék az ellenzék oldalán, de nincs egyenes analógia Hódmezővásárhely és a parlamenti választások között. Az élet- és az önvédelmi ösztönei ugyanis összerándultak a polgári oldalnak is, ami mozgósítani fog a kormánypárti szavazók körében is- tette hozzá. „Nem az ellenzéki pártok csinálják az ellenzéki politikát, hanem az ellenzéki média, az építette fel Márki-Zay Pétert is, de a pártlogikát a média nem értette meg. Napokon belül nyilvánvalóvá válik, hogy nem lesz több hódmezővásárhelyi példa”- jelentette ki. „Ahhoz, hogy egy politikai oldal egységben tudjon fellépni, kell egy emberi minőség. Az, ami a Fidesz és KDNP között, és a kért párton belül van. Hiszünk a nemzetben, a hazánkban, a keresztény civilizációnkban, és értékeinkben. Az ellenzék viszont nem egységes, főleg ideológiai szinten”. Végül Szabó Dezsőt idézte: „aki nem akarja, hogy megegyék, ne hagyja, hogy megegyék!”

Medveczky Attila
Magyar Fórum


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítő Társaskör XI. összejövetele
Időpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Művelődési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Időpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselői fogadóóra Kiskunfélegyházán
Időpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép