HĂ­rek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyûlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetõség
Hírek, aktualitások
Halász Péter: Mámor és naivitás
2017. augusztus 29.

Ég az Ecsedi-láp, Csurka István ezzel a fordulattal kezdte beszédét, s erre még azok is felkapták a fejüket, akik netán szunyókáltak, pláne annak fényében, hogy akkor éppen tényleg izzott a tõzeg – emlékezett a lakiteleki találkozóra a lapunknak adott interjúban Halász Péter.

A Honismeret címû lap egykori szerkesztõje – aki ma Erdélyben él – sok minden más mellett azt is elmondta, Fekete Gyula írónak a nemzet sorsáért, a gyermekek születési számáért aggódó, akkor elmondott gondolatai ma is idõszerûek.

Az országot megrázó társadalmi-gazdasági válság, a demokrácia, a politikai intézményrendszer elégtelensége, a közerkölcs súlyosbodó gondjai, a kulturális élet, a közoktatás aggasztó tünetei, megmaradásunk gondjai kaptak hangot az eszmecsere során. A magyarság esélyeit kutató jelenlevõk és felszólalók a józanság és megfontoltság jegyében igyekeztek mérlegelni a kilábalás és a kikerülhetetlen megújhodás, az igazán hatékony reformok módozatait.

RĂ©szlet az 1987. szeptember 27-Ă©n megszavazott Lakiteleki NyilatkozatbĂłl

Halász Péter: Mámor és naivitás

Pozsgay Imre és Halász Péter, 1988-ban, egy évvel lakiteleki találkozójuk után. Az erdélyi falurombolás elleni tiltakozáshullám egyik állomásán, egy népmûvészeti kiállításon ismét egymás mellett állnak (Fotó: MH)

 

– Nem félt elmenni?

– Kicsit tartottam tõle, hogy lesz valami veszedelem, de alapvetõen nem féltem. A diktatúra már – ha szabad ezt a szót használni – egyre nyitottabb volt, nekünk pedig akadt gyakorlatunk abban, miként lehet ilyen körülmények között a nemzet felemelkedéséért szervezkedni.

– Az, hogy Pozsgay Imre is ott volt a tanácskozáson, adott egyfajta védettséget?

– Mindenképpen, de sokkal többet ért a védettségnél az a rang, amelyet a személye, tekintélye és hitelessége  adott a találkozónak. Egy gondolat erejéig egyébként megéri visszakanyarodni az elõbbi fölvetésre, azaz a bennünk bujkáló  félelemre.

– Miért?

– A Hazafias Népfront kebelén belül mûködött az úgynevezett Klubtanács, ahol a honismerettel foglalkozó, másként gondolkodó fiatalok tömörültek és kaptak bizonyos fokú védelmet. Az éves találkozókon a szervezõk és a résztvevõk, így magam is nagy gyakorlatot szereztünk abban, miként kell a hatalmat, annak képviselõit olykor az orruknál fogva vezetni. Ide sorolom, hogy bár én csak sokkal késõbb értesültem róla, de Lezsák Sándor és barátai minden eshetõségre felkészülve egy úgynevezett B, azaz titokban tartott helyszínnel is számoltak. Nemcsak 1987-ben, hanem még utána is.

– Mire emlékszik leginkább az ott  elhangzottakból?

– Akadt pár haszontalan, felesleges beszéd.

– Ezt értsük utólagos kritikának?

– Maradjunk annyiban, sokan csacsogtak olyasmirõl, aminek pár évvel korábban éppen az ellenkezõjét mondták, cselekedték. Ez átlátszó és visszatetszõ volt.

– De bizonnyal akadtak felemelõ szavak is...

– Igaz. Czakó Gábor emberi kapcsolatokról és tisztaságról szóló mondatfüzérei most is élénken élnek bennem. Fekete Gyula író népesedéspolitikával kapcsolatos gondolatait pedig akár korunkban is helyénvalónak érezhetjük. Kár, hogy õ nem érte meg azokat az erõfeszítéseket, amik ma e téren történnek.

– És Csurka István?

– Ég az Ecsedi-láp – ezzel nyitott. Erre pedig még azok is fölkapták a fejüket, akik netán szunyókáltak, mert amúgy tényleg égett a tõzeg. Csurka István kiváló szónoki képességekkel megáldott ember volt, ám amilyen lelkesedéssel figyeltük – szerintem –, olyan hamar elmúlt a hatása. Erre mondják, szép a lángja, de kevés a parazsa.

– Miként született meg a záródokumentum?

– Nem volt egyszerû feladat, hiszen demokratikus módszerekben korábban és efféle közegben nem volt szinte semmit gyakorlatunk. Ezzel kapcsolatban érdemes fölidézni, Czine Mihály akkoriban éppen akadémiai tagságot remélt, így érthetõen rendkívül óvatos volt. Szinte már kész volt a hosszas vita után elfogadott szöveg, felolvastuk, ám õ egyszercsak fölütötte a fejét az asztal mellett, s bedobott egy kifogást. Nos, ez egy újabb órás vitát és csúszást okozott a munkában. Mi valóban ott, a vászon alatt tanultuk a demokráciát és gondolataink szabatos megfogalmazását. Persze minden szó súlyosan esett latba. A diktatúra még nem volt annyira puha, így egyetlen lap sem merte lehozni a nyilatkozatot. Végül egy, a Magyar Nemzetben Pozsgay Imrével készült interjúban láttak napvilágot a Lakiteleken megfogalmazott  tézisek.

– Akad valami személyes élménye a találkozóról?

– Számtalan. Ott volt velem például a fiam, akit megkértem, soroljon be oda, ahol az MDF- igazolványokat töltik ki. Mint utóbb kiderült, bár az elsõk között állt, valahogy elügyetlenkedte, így lett nekem százvalahányas a számom. Nem dicsértem meg érte.

– Miként érzi, megvalósult, amiért kiálltak?

– Úgy érzem, nagyrészt igen, bár kétségtelenül sokat kellett várni rá. A tizenkét esztendõs kiesés nem tett jót, az szent igaz. Azokban a mámorító napokban gyorsabb sikert remélt az ember, ilyen szempontból bizony csalódott vagyok, de ez betudható az emberi naivitásnak. Ha viszont az elmúlt évek eredményeit tekintjük, okunk lehet az optimizmusra. A magyarság ezeregyszáz esztendeje lakik a Kárpát-medencében, ehhez képest az 1990 óta eltelt huszonhét, vagy 1987-tõl számítható harminc esztendõ semmiségnek tûnik. Természetesen tudom, aki ebben él, másként mér, de a nemzet sorsának szempontjából Lakitelek óriási jelentõségûnek tekinthetõ.

Magyar HĂ­rlap


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfõiskolán
2019. oktĂłber 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítõ Társaskör XI. összejövetele
Idõpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Mûvelõdési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Idõpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselõi fogadóóra Kiskunfélegyházán
Idõpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti FĂłrum

Lakiteleki Népfõiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyûlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetõség
© Lezsák Sándor - Webmester - RĂ©gi honlap - OldaltĂ©rkĂ©p