Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Dr. Horváth Béla: Laudáció Kovács Gergely okleveles posztulátorról
2015. november 4.

Elhangzott a Mindszenty-emlékérmek 2015. novemberi átadásán, a Parlamentben.

Tisztelt Ünneplők!

Évekkel ezelőtt, talán 2008-ban, amikor az Országház felsőházi termében megláttam egy fiatalembert, akit posztulátorként mutattak be, hirtelen zavarba jöttem: mit is takar ez a kifejezés, hogy posztulátor? És ki ez a fiatalember, Kovács Gergely, egyházi ember, pap, szerzetes vagy világi ember, egy civil?

Azóta már tudom, hogy a latin szó, a posztulátor kérelmezőt, a magyar sajtóban szentté avatási ügyvivőt jelent a boldoggá és szentté avatási eljárásban, aki összegyűjti az Isten szolgájával kapcsolatos adatokat, tényeket, indokokat terjeszt elő, amelyek alapján az eljárás elindítható s tanukat állít az ügy bizonyítására.

Most már egy ideje civilek, sőt hölgyek is lehetnek posztulátorok. Rómában a Szenttéavatási Kongregáció ezért indított egy kurzust, amelyen főpásztori ajánlással vehet részt az, aki erre megbízatást nyer.

De térjünk vissza mai kitüntetendőnkhöz!

Dr. Horváth Béla: Laudáció Kovács Gergely okleveles posztulátorról

Kovács Gergely Budapesten született 1974-ben, egy ötgyermekes családban. Mint akkori zuglói lakos, érdeklődve az olasz nyelv iránt – s ennek a tudásszomjnak később az életében nagy jelentősége lesz – érettségit Rákospalota legrégebbi középfokú oktatási intézményében, a Dózsa György Gimnázium olasz tagozatán szerzett. Folytatva a tanulást, az ELTE Tanárképző Karán történelem-olasz szakon diplomázott 1998-ban. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon múzeumpedagógiai másoddiplomát szerzett.

Első munkahelye, ahol 14 évig dolgozott közművelődési munkatársként, a Nemzeti Múzeum volt.

Ám feltehetjük a kérdést, mikor is lépett be az életébe Mindszenty bíboros, akiről Szent II. János Pál pápa így írt: „Magasztos erények példáját adta a katolikus világnak. Egy nagy lelkipásztor méltóságával hordozta a fejére helyezett töviskoronát.”

Kovács Gergely gyermekkorában a katolikus hitét gyakorló nagymamának fontos szerep jutott, mint annyi más magyar családban. 1992-ben, a bíboros születésének centenáriumakor, gimnazistaként az Esztergomi Főegyházmegye pályázatán „Mindszenty bíboros üzenete az ifjúsághoz” című pályázatával II. helyezést ért el. A díjat Antall József miniszterelnök adta át neki Esztergomban a Mindszenty József Katolikus Általános Iskolában.

Kovács Gergely ezután egyre jobban elmélyedt a kutatásban, a bíborosról fotókat gyűjtött, amelyekből kiállítást rendezett a Szent István Bazilikában. Eljutott az esztergomi Prímási Levéltárba, hazánk legnagyobb egyházi levéltárába, s megismerte Páter Szőke János szalézi szerzetest, aki 1980 óta vezette a bíboros boldoggá avatási eljárását.

Kitüntetendőnk – ahogy Ő fogalmaz szerényen – „apró” előadásokat tartott kutatásaiból.

2002. március 15.-én a Szent István Bazilika Szent Jobb Kápolnájában előadását meghallgatva, Páter Szőke János, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány részéről felkérte, hogy legyen külső szakértője az Alapítványnak, amit boldogan vállalt.

 

Kedves Egybegyűltek!

Kovács Gergelyt nagy megtiszteltetés érte 2003-ban, amikor a Mindszenty Alapítvány elnöke, Habsburg-Lotharingiai Mihály ajánlásával és az anyagi feltételek biztosításával, valamint Paskai László bíboros bizalmi támogatásával, ösztöndíjasként eljutott Rómába, hogy elvégezze a Vatikán Szentté Avatási Kongregáció olasz nyelvű kurzusát és ott posztulátori diplomát szerzett. Magyarországon Kovács Gergely az egyetlen okleveles (!) posztulátor, rajta kívül Erdélyben és Felvidéken tevékenykedik néhány magyar okleveles posztulátor.

Ünnepeltünk püspöki segítő szakértője a Brenner János, Bódi Mária Magdolna és Hám János szenttéavatási eljárásoknak, valamint a Ferences Vértanúk ügyének jegyzői feladatait is ellátta.

2008-ban kutatói ösztöndíjat kapott a Mindszenty Társaságtól – „Mindszenty József bíboros főpásztori tevékenysége a budapesti Szent István Bazilika levéltári forrásainak tükrében” című pályázatára, e kutatásából előadást tartott az Országházban. A Szent István Bazilikához amúgy is szoros kapcsolata fűzi: keresztelése, bérmálása, esküvője, s a mai napig ott ministrál.

2012 nyarától a Magyarországi Mindszenty Alapítvány kurátora és megbízott ügyvivője.

Jelentős publikálási tevékenységet folytat:

  • 2000. év óta az Új Ember katolikus hetilapban publikál;
  • 2004-ben jelent meg a „Fogadd a Koronát! Károly magyar király hitvalló élete” című könyve;
  • 2005-ben jelent meg ugyancsak az Új Ember Kiadónál a több mint 300 fényképpel illusztrált, jubileumi életrajzi írása Mindszenty József hercegprímásról „Isten embere” címmel. A könyvet Dr. Mészáros István neves egyháztörténész „kitűnő Mindszenty-kötetnek” nevezi!
    A szerző az album szerkesztési elvét amennyire lehetett, a szentté avatási eljárások dokumentációjának jellegzetességeihez igazította;
  • Legújabb könyve a Szent István Társulatnál tavaly jelent meg „Vég nélkül – Szentté avatás régen és ma” címmel.
  • Kovács Gergely, Páter Szőke János szalézi atya 2012. évi halála óta szerkeszti a 4 havonta, 30 ezer példányban megjelenő VÉRTANUINK – HITVALLÓINK” című ingyenes kiadványt, amelyben a magyar vonatkozású szentté avatási eljárásokról közöl híreket.

Habsburg-Lotharingiai Mihály elnök, máltai lovagrendi nagykövet támogatásával az országban található számos Mindszenty emlékhely, emlékszoba koncepciójának kialakításában, a bemutatott tárgyak összegyűjtésében vett részt, gyakran a helyi munkatársakkal közösen. Így többek közt az esztergomi bazilika emeletén működő Főszékesegyházi Kincstárban a bíboros pápai-főpásztori tárgyai, a budapesti Szent István Bazilikában a személyes holmik, Szombathelyen a szülőföldhöz, édesanyjához kötődő emlékek, Csehimindszenten a szűlői ház, a sopronkőhidai börtönben a fogva tartás eszközei kerültek bemutatásra. Püspökszentlászlón pár napja, október 29-én nyílt meg a Mindszenty emlékszoba, s ugyanezt tervezi Zalaegerszegen egy kiállítóközpontban.

Tisztelt vendégek!

Szabó Ferenc jezsuita atya a Vasi Szemle napokban megjelent „Mindszenty emlékezet” című kötetében így fogalmaz: „Egy történelmi személyiség szerepének megítélésekor, mint például Prohászka Ottokár vagy Mindszenty József esetében, egyrészt a teljes életművet kell figyelembe venni, nem pedig részleteket kiragadni írásaikból, naplójegyzeteikből; másrészt a hiteles kép megrajzolásához a lényeget kell kiemelni a jelentéktelen tények, mozzanatok közül.”

Kovács Gergely posztulátor a jezsuita rend Horánszky utcai Párbeszéd Házában otthonra lelt Mindszenty Alapítvány irodájában az előbb idézettek szerint végzi küldetéses munkáját, fáradhatatlanul járja az országot, iskolákban, plébániákon, múzeumokban tart vetítettképes előadásokat Mindszenty József teljes életművéről és szentté avatási eljárásáról, riportokban, újságcikkekben számol be a bíboros főpapi tevékenységéről, fehér vértanúságáról.

E szavakkal ajánlom Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek halálának 40. évfordulóján Kovács Gergely okleveles posztulátort a Mindszenty Emlékérem kitüntetésre.

Dr. Horváth Béla                


Képtár


Kásler Miklós miniszter előadása, valamint Megyer Márta és Kis-Tóth Ferenc kiállításának megnyitója
2019. június 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép