Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
A szellemi honvédelem tábornoka
2016. május 17.

Itt állunk Bedő György urnakoporsója előtt, és tudomásul kell vennünk, hogy 86 évesen földi élete megszakadt, immár ő is bevonult a könyves legendárium világába.

A XVII. század óta, mióta Misztótfalusi Kis Miklós Hollandiából hazatérve létrehozta könyvkiadóját és nyomdáját, mindig voltak olyan könyves életsorsok, amelyekben személyes történetként megjelent a magyar történelem.

A legendás Püski Sándor, a nemzeti emigrációban Misztótfalusi nyomdokait követő Molnár József és Bedő György életútja sokban különbözik egymástól, de elhivatottságukban, a könyv iránti alázatukban és törhetetlen kiadói akaratukban egyek voltak.

Bedő György 1930-ban született Munkácson, itt kezdte meg középiskolai tanulmányait és Kisvárdán érettségizett 1948-ban. Érettségi után Egerben, a Hittudományi Főiskolán teológiát tanult, de miután édesapjától a nyugdíját megvonták, félbehagyta tanulmányait és fizikai munkával, magántanítással segítette szüleit, családját. 1951-ben 27 hónapos katonai behívót kapott, büntető munkaszolgálatra kötelezték, mivel osztályidegennek nyilvánították, ugyanis édesapja korábban főszolgabíró volt. A zaklató és mostoha körülmények nem törték meg, inkább megedzették. Leszerelése után könyvelő volt, 1955-ben megnősült, első gyermeke 1956-ban született. Könyvkereskedelmi pályafutása 1959-ben Komáromban kezdődött, egy évtizeden át az Állami Könyvterjesztő Vállalat helyi könyvesboltját vezette, majd a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál dolgozott. 1989-ben nyugdíjazták. Közben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar-könyvtár szakon 1971-ben diplomát szerzett. 1972-ben született meg második gyermeke.

Bedő György a könyvterjesztésben szerzett bőséges tapasztalatot az előző rendszerben. Akkor a szocialista rendszerben önállósodni, saját könyves pályát elindítani és befutni nem tudott, mert nem lehetett. De sorsát nem kerülte el, az idő, a rendszerváltoztató idő neki is lehetőséget adott. Nyugdíjba vonulása után tapasztalta, hogy a múlt rendszer kapcsolati tőkéi és a kíméletlen profitérdekek határozzák meg a könyvterjesztést. A gátlástalan rablóprivatizáció korszaka ez. Nyilván hosszas tépelődés után szinte csak a saját szakmai tudására támaszkodva alapította meg 1996-ban Bedő György a saját kiadóját. Épp idejében, a megfelelő pillanatban született meg ez a döntés – ahogyan ezt a „Kairosz” kiadó neve görögül a „cselekvés isteni sugallatra” történő jó időzítését jelenti.

Nyugdíjasként, 67 évesen bravúros pályakezdés volt ez Bedő György részéről, hiszen az előző rendszer diktatórikus körülményei között merőben más törvények uralták a könyvkiadást és a terjesztést, mint a rendszerváltás után. Meg kellett tanulni vállalkozónak lenni olyan emberként, akinek értékrendje és eszmevilága nehezen volt összeegyeztethető azzal a vadkapitalista piaci versenykényszerrel, amelyben a résztvevők legfeljebb hírből ismerhették az egyenlő esélyeket. A valóságban a tőkeerős vállalkozók eleve kijelölték a szegényebb, kisebb kiadók helyét a piac perifériáján. Innen kellett maguknak helyet szorítani a könyvpiacon, szemben az uralkodó, liberálisnak mondott ideológiai áramlattal és politikai-gazdasági gyakorlattal.

Aki a nemzeti és keresztény eszmerendszer és kultúra szolgálatát vállalta, mint Bedő György a könyves szakmában, annak ezzel a lélekrongáló és pusztító áramlattal kellett a maga értéktudata és ízlése szerint megküzdeni.

Honnan, miből meríthetett rendíthetetlen erőt és nyugalmat Bedő György a Kairosz Kiadó megtartásához, könyvek sokaságának kiadásához? A szellemi, az erkölcsi erőt nyilvánvalóan a saját hitéből, küldetéstudatából. Azután olvasói és szerzői szeretetéből és megbecsüléséből, akik egy más szellemiségű áradattal szemben, számukra otthonos műhelyként tekintettek a Kairosz Kiadóra.

Bár voltak Bedő Györgynek hűséges munkatársai, segítői is, egyszemélyes kiadó volt az övé. Ahogyan sokan a gyászolók között, magam is látom Őt, amint sajgó derékkal görnyed íróasztalánál a kicsi könyvekkel zsúfolt szobában, ahol, ha hárman vannak, egynek ki kell húzódni az előszoba felé. Ez a szoba volt a kiadó, ez volt a műhely. Itt készült a magyar szellemi élet csillagrendszerének egy meghatározó vonulata. A szoba szűkösségére Bedő György nem panaszkodott. A kiszolgáltatottságra, elsősorban a nagy terjesztők zsarnoki feltételeire annál inkább.

A rendszerváltás óta az igényesebb, nemzeti, keresztény szellemiségű könyvkiadók és folyóiratok helyzete megoldatlan, napi küzdelmeikben jórészt magukra maradtak a nagytőkés csoportokkal, a kiterjedt hálózatokkal szemben. Az állam alkalmi, félszeg támogatása nemcsak csekély volt mindvégig, kiszámíthatatlan is. Immár bőséges tapasztalatok alapján, e tekintetben ideje volna rendszert váltani az egész magyar kultúra értékrendjének fenntartása érdekében.

A mostoha körülmények ellenére az idei esztendőben húsz esztendős Kairosz Kiadó ezernél is több magas színvonalú tudományos munkát, a magyar irodalom és a világirodalom tartós értékeit, vallástörténeti és teológiai műveket adott ki. A magas szellemi minőséget őrző, a magyar és a keresztény hagyományok megőrzésének mecenatúráját vállaló Kairosz Kiadó 2010-ben megkapta a „Magyar Örökség”- díjat.

Bedő György munkásságát több díjjal és állami kitüntetéssel ismerték el. 2009-ben Mindszenty Emlékérmet kapott a keresztény világnézet erősítéséért végzett tevékenységéért. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, 2013-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjét „a nemzeti és keresztény értékek fennmaradásához és megújulásához tevőlegesen hozzájáruló, több évtizedes könyvkiadói tevékenysége elismeréseként.” 2015-ben Teleki Pál – érdeméremmel ismerte el kiemelkedő munkásságát, áldozatos életútját a Bethlen Gábor Alapítvány. Ugyanebben az évben Pro Cultura Christiana díjat adományozott részére a Magyar Katolikus Püspöki Kar.

Bedő György a szellemi honvédelem hivatásos katonája, vezérkari tisztje, végül a szellemi honvédelem tábornoka volt. Most azt az időt éljük, amikor egy nemzedék távozik körünkből, az élők sorából. Munkában és küzdelemben edződött nemzedék távozik, mondhatjuk: a természet rendje szerint. Ám szorongató bennünk a kérdés: lesz-e folytatása? Lesznek-e a következő nemzedékekből a könyves szakmában hivatásos katonák, vezérkari tisztek, a szellemi honvédelemnek lesznek-e könyves tábornokai. Bennem, bennünk a válasz egyértelmű: Igen, jelen vannak, teszik a dolgukat tisztességgel, de Bedő György példázatos munkássága mellett a könyves szakma gyakorlati feltételeit is javítanunk kell.

Ezzel a magunkat is figyelmeztető gondolattal búcsúzom Tőled, kedves Bedő György bátyánk, barátunk!

Búcsúzik Tőled Margit feleséged, Katalin és Balázs gyermeked, Zsuzsanna testvéred, rokonaid, barátaid, búcsúznak a Kairosz Kiadó munkatársai, írók, szerkesztők, olvasók.

Isten Veled, Bedő György bátyánk!

Isten velünk, kedves Gyuri bátyám!

Lezsák Sándor

Elhangzott 2016. május 18-án a Belvárosi Ferences Templomban, Bedő György urnakoporsója előtt.


Képtár


Kásler Miklós miniszter előadása, valamint Megyer Márta és Kis-Tóth Ferenc kiállításának megnyitója
2019. június 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép