Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyûlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetõség
Hrek, aktualitsok
A költészet túléli a politikát
2014. augusztus 18.

Beszélgetés Lezsák Sándorral

Fekete felhõ, teafûcímû versgyûjteménye huszonhat éve jelent meg. Minta madarak: ez áll a kötet nyitó költeménye élén. Hasonlataival a szedelõzködõ madarakról írja: „bennük vibrál ez a rendezkedõ nyugtalanság / s ez a csillagokat szervezõ nyugalom, / hogy visszatérek / vissza világom közepére, /Lakitelekre, a falu szélére…” Lezsák Sándor költõ, az Országgyûlés alelnöke jelenlegi munkájában is azt élteti, amit Lakitelek szellemisége teremtett meg évtizedekkel ezelõtt. A költõ, az egykori tanyasitanító, úgy tudom, hívõ családba született…

A költészet túléli a politikát

A mondat, „hívõ családba született” azt is jelenti, hogy ez az állapot, a Jóisten jelenléte számomra olyan természetes, mint a levegõ, a napfény, a víz. Anyuka van, Apuka van, Jóisten van, ez valamiképpen magától értetõdõ. Hogy mennyire jelenvaló tud lenni, azt esztendõvel ezelõtt családi körben élhettem meg, a hármas iker unokáimmal, a kisebbik lányomnál. Ülünk az asztalnál, a gyermekek már nem dobálják össze-vissza a kezüket, mint három-négy éves korukban, hanem nagyon szépen keresztet vetnek és elmondják: Édes Jézus, légy vendégünk… Amikor hozzáláttunk az ebédhez, akkor a kis Kolosnak mondtam, hogy ne lökdössed a szomszédodat! Kolos odanéz: nincs ott senki… Néz rám csodálkozva, talán rosszul értett valamit?!- Te mondtad az elõbb, hogy „Édes Jézus légy vendégünk.” Nohát, – mondtam – ott ül melletted Jézuska. Te hívtad oda.

Kolosnak kerekre nyílik a szeme, arcán a huncut mosoly villan, aztán odafordul, nyújtja a kanalát: - Kérsz?– kérdezi. De már engem néz, - Igen, Papa - mondja- bár nem látom, de valóban itt van!

Azóta a gyerekek nem csak mondják, de talán értik is az ebéd elõtti imádságot. Ilyen egyszerûen van Jézus jelen az életünkben.

Milyen gyerekkori élményei vannak?

Amikor én gyerek voltam –nagyon rossz emlék – egy trolibusz belegázolt a körmenetbe. Láttam a buszvezetõ arcát, igazán attól ijedtem meg. Az arcától. Mert gyûlölet volt benne s ettõl a kitenyésztett arctól jobban féltem, mint attól, hogy a busz esetleg valami nagy bajt csinál, bár megijedtek, sikoltoztak körülöttünk. Másik gyerekkori emlékem: Mindszenty bíboros 1956. november 3-án este beszélt a rádióban. Édesanyám hallgatta és sírt. Hét esztendõs voltam, s úgy éreztem, ha Anyuka sír az a fájdalomnak a csúcsa. Iszonytatóbb nincsen annál a tehetetlenségnél, amely összeszorítja az ember szívét. Azután hamar rájöttem, hogy másfajta sírás ez… Megyek oda Anyukához, közben a rádióban Mindszenty beszél, érces, kemény, pattogó hangon, Anyuka pedig mondja, hogy nem szomorú, hanem örömében sír, mert a bíboros atya már nincs a börtönben. Akkor megértettem, hogy mit jelentenek az örömkönnyek. Mint sokak életében a hit, az enyémben is biztonság, állandóság. A szerelemrõl,a hazáról és Istenrõl nagyon nehéz beszélni. Inkább élményeket tudok fölidézni, elbeszélni.

Talán ez a gyerekkori élmény a magja annak, hogy 2004-ben a Mindszenty Társaság az Ön kezdeményezésére megalakult?

Forrása ennek valóban ez a gyerekkori emlék s egy másik: Molnár Laci osztálytársammal(bátorságunk próbája volt) elmentünk az amerikai követség közelébe, és csak néztük, néztük azt az épületet, tudván, hogy Mindszenty bíborosunk ott van, nem jöhet onnan ki, de hátha megjelenik az egyik ablakban… Azt a Kelet-közép-európai abszurd drámai léthelyzetet, amiben éltünk, igazán akkor és ott tudtam fölfogni. Amikor 1991 májusában a magyar országhatáron fogadhattam Mindszenty bíborosunk koporsóját, az is meghatározó élmény volt.

Most augusztusban több mint ötven fiatal jön a Lakitelek Népfõiskolára, akik alapítványunk ösztöndíjas diákjai és vetélkedõk, pályázatok nyertesei.Nekem is mindenkor élmény olyanokkal találkozni, beszélgetni, akik ismerik Mindszenty életútját.

Kezdõdik a nyár, a sok program közül mirõl beszél szívesen?

Mindegyikrõl. Most hajnalban indulunk a Széchenyi emléktúrára. Zarándokútnak is nevezhetnénk. Minden esztendõben a Népfõiskolán szervezünk olyan Kárpát-medencei középiskolai vetélkedõt, amely egy-egy magyar történelmi személyiséget idéz meg: többek között Márton Áron, Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor, Esterházy János, Szent Imre herceg, idén pedig Széchényi az emléktúra névadója. A gyõztes csapatokat több napos kirándulásra viszem, reggel a Lánchídtól indulunk Nagycenkre, átmegyünk Bécsbe, Pozsonyba. Ezek a középiskolás fiatalok már jó ismeretekkel érkeznek: álomszép velük beszélgetni. Talán ezért vagyok javíthatatlan derülátó, mert ilyen élményforrások adnak erõt. A napokban is olyan fiatalok voltak a Népfõiskolán, százhúsz-száznegyvenen,akik kis csoportokban bemutatkozva, beszélgetve mennek oda a térképhez, bejelölik, és nem csak azt, hogy õk honnan jöttek, hanem a szülök, nagyszülõk, netán még a dédszülõk életútjának helyszíneit is. Végül a szélrózsa minden irányában vannak jelölések, és õseinkkel belakjuk a Kárpát-medencét. És akkor az a mondat, hogy „keresztény családban nõttem fel” – egy pajkos tekintetû, jókedvû huszonéves szájából, aki egészséges és felsõfokú nyelvvizsgái vannak, igazán reményt ad. A Lakitelek Népfõiskola nem ad számukra bizonyítványt, mégis kötõdnek, mert jól érzik magukat, egymást is érzik és a Kárpát-medencei hazát is, amely az otthonunk.

A Mindszenty Társaságszámára bizonyosan fontos, hogy Mindszenty Józsefboldoggá avatását elõsegítse, szorgalmazza. Sikeres lehet-e ez a nemes törekvés?

Szõke Jánosszalézi szerzetes volt a boldoggá avatás vatikáni posztulátora, aki több mint két esztendõvel ezelõtt januárban halt meg. Õ a Lakitelek Népfõiskola és Alapítvány egyik kurátora volt, elnöke a Kuratóriumnak. Tõle kérdeztem mindig, mikorra remélhetjük a boldoggá avatásról szóló döntést? Elképesztõ, hogy Szõke atya micsoda munkát végzett. Mindig azt mondta, nyugalom, a mai nappal is közelebb vagyunk a boldoggá avatás szertartásához.

Ez volt a legtöbb, amit mondhatott?

Keserûen halt meg emiatt, halála elõtt néhány nappal voltunk nála a feleségemmel. Haragudott a világra, hogy a boldoggá avatás nem történt meg.

Az Ön életében jelen van a tanítás, a család, a nevelés lehetõségeinek éltetése, a politikai, közéleti tevékenység, szakadatlan munka az országgyûlésben. Ennyi elfoglaltság mellett van-e ideje a költészettel is foglalkozni?

Családapának lenni sem foglalkozás, hanem valamiféle természetes létforma. Az iskolát sem tekintettem foglalkozásnak, soha nem mondtam úgy: megyek a munkába. Feladat, amivel együtt élek, amit minél jobban meg kell oldani. Ilyen az írás is. Kezdettõl fogva szinte, az élethelyzeteket megpróbáltam édesapaként megoldani, az iskolában pedagógusként, vagy a pedagógiai tapasztalataimat hasznosítva a környezetemben, olykor gyógypedagógusként. És a közéletben is, ha arra volt szükség. Amit nem tudtam megoldani az viszont gyûlt bennem, azt meg kellett megfogalmaznom, azt le kellett írnom. Versben, drámában, prózában. A Lakiteleki Találkozó óta másfajta élethelyzetben vagyok: ezt a publikálással nem akartam összekeverni. Vagy az irodalom, vagy a politika sérülne. Esetleg mind a kettõ. A politika türelmetlenebb, mint az irodalom. A költészet pedig túléli a politikát.

Lezsák Sándorral az interjút Simon Erika készítette, mely megjelent a Keresztény Élet 2014. augusztus 17-i számában.


Kptr


Kurultaj Kollégium a Népfõiskolán
2019. október 3-4.
Tovbbi kpekTovbbi kpek

Esemnynaptr
ttekint tblzatttekint tblzat

Keres
OK

Meghvk
Faluszépítõ Társaskör XI. összejövetele
Idõpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Mûvelõdési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Idõpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselõi fogadóóra Kiskunfélegyházán
Idõpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Tovbbi meghvkTovbbi meghvk

Lakitelek


TovbbTovbb

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfõiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyûlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetõség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép