Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
A fehér barátok pünkösdi ünnepén

A fehér barátok pünkösdi ünnepén


Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ünnepén, katolikus egyházunk születésnapján szeretettel köszöntöm a fehér barátok, a pálosok hívására érkező több ezer zarándok-testvért, a pünkösdi búcsúba érkezőket, fiatalokat, hosszabb ideje fiatalokat egyaránt. Köszöntöm tisztelettel Arnold Chrapkowski atyát, a Pálos Rend generálisát, Csóka János atyát, a Magyar Pálos Rend tartományfőnökét, a tisztelendő atyákat és a vendéglátó Szász János polgármester urat.

A születésnap az újjászületés napja, lehetősége. A Pálosszentkúti Kegyhely felújítása a Pálos szerzetes atyák áldozatos közösségi, keresztény hitünket erősítő munkásságának eredménye.

Kormányzatunk alkotmányunkban rögzített kötelességét teljesíti, amikor az állami költségvetésből támogatást biztosít. Erkölcsi, keresztény hitbéli megújulás nélkül nincsen gazdasági fellendülés. Szent Istvánunk tanítása erősen zaklatott világunkban ma is érvényes: „Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.” Keresztény hitünket, közösségeinket, ősi hagyományainkat, templomainkat fenyegető történelmi időben minden egyházi, kormányzati, minden egyéni és közösségi erőfeszítésre szükség van ahhoz, hogy ellenálljunk az Európát, keresztény hazánkat is riadóztató veszedelemnek. Trianon történelmi hazánkat szakította darabokra, egy tömeges, sok százezres, milliós keresztényellenes menekültáradat olyan belső feszültségekkel járna, amely újabb, a trianoni csapáshoz hasonlatos vészhelyzetet teremtene.

Késő este, éjszaka újabb terrortámadás halálsikolya rázott meg bennünket Londonból. A tehetetlenség iszonyata nem állandósulhat. Ez a londoni halálsikoly is cselekvést sürgető figyelmeztetés kell, hogy legyen.

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje és Trianon évfordulója van. A trianoni békediktátum ütötte, vágta, szabdalta mély sebek soha nem fognak begyógyulni, mint ahogy a tatárjárás tatárjárás, a mohácsi vész mohácsi vész marad nekünk, magyaroknak mindörökre. Mégis: a magyarság megújuló képessége teremti meg annak történelmi lehetőségét, hogy ez a nap a nemzeti összetartozás napja legyen, mert az igazság történelmi ereje, bizonyossága szervezi együvé és a szeretet hatalma irányítja magyar nemzetünket itt a Kárpát-medencében. Czestochowa, a lengyel testvérnép akarata, hasonló történelmi küldetése és a Pálos Rend rendíthetetlen küzdelme is ebben erősít meg bennünket.

Igen, a magyar alapítású Pálos Rend nyolc évszázados története mindenkor együtt élt, lélegzett országunk történetével. Újra és újra idéznünk kell Pázmány Péter esztergomi érsek 1603-ból származó jövendölését: „Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanúgy fogsz hanyatlani is.”

A Pálos Rend növekedőben, és ezzel együtt országunk is erősödik. Feladatunk pedig bőséggel van. Hitbéli, erkölcsi, közösségi, gazdasági, bel- és külpolitikai, nemzetpolitikai megújulás; család, templom, iskola, a biztonságos élet, a nemzeti jövendő, a Kárpát-medencei népekkel való együttműködés feltételeinek megteremtése közös szent ügyünk marad. Ez nem valósítható meg összefogás nélkül, a keresztény ökumené, a keresztény egység nélkül, de nem valósítható meg a politikai ökumené, a politikai összefogás nélkül sem. Nemzeti sorskérdésekben nincs helye a viszálykodásnak. Érdemes újra és újra felidézni okulásul a mai viszálykeltők részére címezve a katolikus Pázmány Péternek a protestáns Bethlen Gáborhoz írt leveléből a máig érvényes gondolatot: „Mert ha nekünk nem fáj saját nemzetünk romlása, fogyása, nem tudom, kinek fájjon.”

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje a nemzeti összetartozás napja. Megbecsülésünk, tiszteletünk övezze a nagyvilágban egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet, a Magyar Pálos Rendet, a fehér barátok közösségét. Még ebben a hónapban, június második felében Kecskeméten ülésezik a Hungarikum Bizottság és a bizottság tagjaként megerősítem, hogy minden bizonnyal egységes döntéssel kerül a Nemzeti Értéktárba, és ezt követően a magyarság csúcsteljesítményei, a Hungarikumok körébe a Pálos Rend, mint a magyar alapítású szerzetesrend lelkisége, történelmi és kulturális öröksége.

Ezen a napon, áldott szép Pünkösdnek gyönyörű napján, katolikus közösségünk, egyházunk születésnapján, Trianon évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján újra és újra idéznünk kell Reményik Sándor örökérvényű figyelmeztetését, amely kell, hogy visszahangozzon és érvényesüljön a Kárpát-medence minden magyar településén, közösségében:

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink.
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

 

(Lezsák Sándor író, az Országgyűlés alelnökének beszéde elhangzott 2017. június 4-én Petőfiszálláson, a  Pálosszentkúti Kegyhely felújításának átadási ünnepségén.)

Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítő Társaskör XI. összejövetele
Időpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Művelődési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Időpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselői fogadóóra Kiskunfélegyházán
Időpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép